Thông báo 271/TB-BNN-VP

Thông báo 271/TB-BNN-VP năm 2014 ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 01 năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 271/TB-BNN-VP năm 2014 quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 01 NĂM 2014

Ngày 07 tháng 01 năm 2014, Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp; các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Sau khi nghe Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2013 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

Năm 2014 công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản cần tạo ra sự chuyển biến tích cực, hiệu quả để người dân yên tâm sử dụng các sản phẩm an toàn. Các công việc cụ thể như sau:

1. Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành rà soát kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản 2014 của đơn vị mình (nêu rõ nội dung, sản phẩm, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ sau: xây dựng cơ chế chính sách pháp luật, TC, Quy chuẩn kỹ thuật; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật; giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; xây dựng bộ máy, lực lượng) gửi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổng hợp, trình Bộ phê duyệt kế hoạch chung của Bộ (hạn trước ngày 20/01/2014).

Vụ KHCN&MT khẩn trương tổng hợp các đề xuất xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật của các đơn vị, bố trí đủ kinh phí và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 10/01/2014. Vụ KHCN&MT tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các phương án đẩy nhanh tiến độ xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật của Bộ trong thời gian tới (như: lồng ghép thành tiêu chuẩn chung; văn bản yêu cầu các Tổng Cục, Cục giao cho các đơn vị tư vấn, Viện, Trường xây dựng; công nhận tiêu chuẩn quốc tế…).

2. Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành cần tập trung nguồn lực, bố trí cán bộ chuyên trách có năng lực triển khai các nhiệm vụ quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản của đơn vị theo phân công.

3. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật:

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các Tổng Cục, Cục chuyên ngành rà soát các nguồn kinh phí từ các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia… để bố trí kinh phí và phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, tuyên truyền về chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản năm 2014 của Bộ (hạn trước ngày 30/01/2014).

4. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:

- Về việc triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT: Các Tổng Cục, Cục khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi các biểu mẫu kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản còn bất cập và gửi Cục Quản lý CL NLTS tổng hợp (hạn trước ngày 15/01/2014).

- Cục Quản lý Chất lượng NLTS nghiên cứu, đề xuất thí điểm việc công khai kết quả xếp loại A, B, C tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và thí điểm cấp giấy chứng nhận sản phẩm được sản xuất, kinh doanh theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

- Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành tập trung triển khai thực chất Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013 quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối; đề xuất chọn một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm để triển khai phân tích nguy cơ theo chuỗi, xác định sản phẩm trọng yếu, khâu trọng yếu, nước nhập khẩu trọng yếu tập trung kiểm soát ATTP (hạn trong quý II/2014).

- Cục Thú y tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, lồng ghép trong các đợt kiểm tra vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh tại địa phương…

- Thanh tra Bộ khẩn trương xây dựng Chỉ thị yêu cầu địa phương triển khai công tác thanh, kiểm tra chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản năm 2014, trong đó hướng dẫn địa phương xử lý triệt để các đơn vị xếp loại C (xem xét ngừng sản xuất đối với cơ sở tái phạm nhiều và công khai trước truyền thông, người dân…) (hạn trước 15/01/2014).

- Về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau: Cục Bảo vệ Thực vật tổ chức Hội đồng kỹ thuật đề xuất danh mục tối thiểu và phương án kiểm soát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau và báo cáo kết quả với Bộ trưởng (trước ngày 20/01/2014).

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QLCLNLS&TS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM, Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 271/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu271/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2014
Ngày hiệu lực16/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 271/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 271/TB-BNN-VP năm 2014 quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 271/TB-BNN-VP năm 2014 quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu271/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành16/01/2014
        Ngày hiệu lực16/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 271/TB-BNN-VP năm 2014 quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 271/TB-BNN-VP năm 2014 quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản

           • 16/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực