Thông báo 274/TB-VPCP

Thông báo 274/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn nhà nước của Công ty về SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 274/TB-VPCP 2021 xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty Trung tâm Hội chợ triển lãm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP XỬ LÝ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CPHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM VÀ CHUYỂN GIAO PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY VỀ SCIC

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, SCIC, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, ý kiến tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện báo cáo, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, lý do đề nghị chuyển phần vốn nhà nước từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về SCIC, lưu ý làm rõ các nội dung sau:

- Các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc giao Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam làm chủ đầu tư dự án; thời điểm chuyển giao vốn nhà nước về SCIC sau khi hoàn thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia;

- Các điều kiện liên quan đến việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước theo Luật 69/2014/QH-13 và Thông tư số 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Các cam kết của nhà đầu tư chiến lược, trong đó có cam kết liên quan đến việc chuyển giao phần vốn nhà nước, cổ phần nhà nước; cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước; cơ chế tài chính; việc hoàn thành và vận hành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia;

- Các vấn đề khác có liên quan (việc giao đất, tình hình sử dụng đất tại 148 Giảng Võ, Hà Nội và các vị trí đất khác ....)

b) Báo cáo gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan trên, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 11 năm 2021.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và DL;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân TP Hà Nội;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Ban Chỉ đạo
Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, CN, NN, KTTH, KGVX, V.I;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). Minh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 274/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu274/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2021
Ngày hiệu lực22/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(23/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 274/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 274/TB-VPCP 2021 xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty Trung tâm Hội chợ triển lãm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 274/TB-VPCP 2021 xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty Trung tâm Hội chợ triển lãm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu274/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành22/10/2021
        Ngày hiệu lực22/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 274/TB-VPCP 2021 xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty Trung tâm Hội chợ triển lãm

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 274/TB-VPCP 2021 xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty Trung tâm Hội chợ triển lãm

              • 22/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực