Thông báo 2761/TB-BVHTTDL

Thông báo 2761/TB-BVHTTDL năm 2016 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017

Nội dung toàn văn Thông báo 2761/TB-BVHTTDL 2016 kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017


B VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2761/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2017

Ngày 11.7.2016 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017 và đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai - Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017 đã chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung - y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Bùi Thế Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đồng chí Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai - y viên Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017, trình bày dự thảo Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 cùng các đề xuất, kiến nghị những nội dung xin ý kiến Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017 kết luận:

1. Đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai công việc chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2017 của tỉnh Lào Cai, các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh/thành liên quan trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017.

2. Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 là cơ hội đtuyên truyền, quảng bá du lịch mạnh mẽ, tiếp tục thúc đy thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa tạo ra sự phát triển đột phá của Du lịch tỉnh Lào Cai và các địa phương phối hợp tổ chức. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 phải đạt được hiệu quả thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế của Lào Cai và các địa phương liên kết, đồng thời củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, đồng thời nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử du lịch của cộng đồng dân cư địa phương.

Các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2017 phải đảm bảo được triển khai quy mô tầm quốc gia, tạo được điểm nhấn hấp dẫn du khách, trong đó cần chú trọng đẩy mạnh xây dựng sản phẩm mới và triển khai các tour, tuyến du lịch, làm nổi bật các sản phẩm du lịch của vùng Tây Bắc, trong đó Lào Cai là trọng tâm, mở rộng phạm vi liên kết tới tất cả các tỉnh/thành trong cả nước. Kiểm soát tt chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn môi trường. Tổ chức các sự kiện không dàn trải, cần tập trung chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm.

Có giải pháp cụ thể tuyên truyền, quảng bá sâu rộng tới cộng đồng các doanh nghiệp du lịch, huy động các doanh nghiệp du lịch tham gia tích cực vào công tác xây dựng sản phẩm du lịch, hình thành các tour du lịch mới, phục vụ nhu cầu du lịch tới vùng Tây Bắc và kết nối với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước. Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 phải đảm bảo bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bên cạnh thúc đẩy hiệu quả kinh tế du lịch. Công tác thống kê du lịch trong năm 2016 và 2017 cần được làm tốt hơn để đánh giá thực chất hiệu quả, hiệu ứng của việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017, đặc biệt trong tăng trưởng lượng khách du lịch.

3. Về tên gọi, chủ đề, logo Năm Du lịch quốc gia 2017:

Thống nhất tên gọi “Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc” với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc.

Thống nhất sử dụng logo du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng làm logo Năm Du lịch quốc gia 2017.

4. Về thời gian tổ chức Lễ Công bố, Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017

- Tổ chức Lễ Công bố, Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 kết hợp với Lễ hội Đền Thượng vào dịp 15.01 Âm lịch 2017 (Rằm Tháng Giêng 2017);

- Tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 vào cuối tháng 11, hoặc trong tháng 12.2017 (kết hợp với một sự kiện của tỉnh Lào Cai);

Việc tổ chức Lễ Công bố, Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc cần trang trọng, lịch sự, tạo điểm nhấn trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

5. Về Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017:

Cơ bản nhất trí với Dự thảo Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 do tỉnh Lào Cai phối hợp với các tỉnh khu vực Tây Bắc mở rộng, Tổng cục Du lịch đề xuất, xây dựng.

Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh lại Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017, sớm trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017 phê duyệt, ban hành để triển khai.

6. Trong thời gian tới, các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Lào Cai, các tỉnh khu vực Tây Bắc mở rộng và các tỉnh/thành liên quan cần tập trung đẩy mạnh triển khai các nội dung công tác:

a) Đối với các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với tỉnh Lào Cai rà soát lại, tích cực triển khai các phần việc cụ thể, chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ và đơn vị mình để tham gia tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên, chi sự nghiệp tổ chức các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017, đảm bảo hỗ trợ tỉnh Lào Cai và các tỉnh khu vực Tây Bắc mở rộng tổ chức tốt các hoạt động thuộc Năm Du lịch quốc gia 2017 theo hướng tiết kiệm, đổi mới, hiệu quả.

b) Các hoạt động do tỉnh Lào Cai, các tỉnh khu vực Tây Bắc mở rộng và các tỉnh/thành liên quan tổ chức:

- Đề nghị tỉnh Lào Cai chủ trì làm việc với các tỉnh/thành liên quan, rà soát lại, xác định cụ thể các sự kiện tham gia hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 đđưa vào Chương trình tổ chức chính thức. Tỉnh Lào Cai cần tích cực nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Năm Du lịch quốc gia 2017 để có những kế hoạch, hành động cụ thể, thiết thực hướng đến Năm Du lịch quốc gia 2017. Chủ động kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2017; tăng cường huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức các hoạt động, sự kiện trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017.

- Đề nghị các tỉnh khu vực Tây Bắc mở rộng và các tỉnh/thành liên quan chủ động rà soát các sự kiện tham gia Năm Du lịch quốc gia 2017. Phát huy vai trò của các tỉnh/thành trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tại địa phương, các hoạt động kết nối... hưởng ứng và tham gia Năm Du lịch quốc gia 2017.

7. Về công tác xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2017:

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2017 phải được sớm chủ động triển khai, đúng lộ trình, kế hoạch. Trước mắt, đề nghị tỉnh Lào Cai và các tỉnh/thành liên quan chuẩn bị các tài liệu, hình ảnh, ấn phẩm để tham gia quảng bá, giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2017 tại các sự kiện, Hội chợ Du lịch trong và ngoài nước, cũng như tại các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo chuyên đề về văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch dịch vụ... trong thời gian tới, góp phần tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về Năm Du lịch quốc gia 2017 trong phạm vi cả nước và quốc tế.

8. Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017:

- Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với tỉnh Lào Cai tham mưu, đề xuất tiếp tục bổ sung các thành viên, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối: Tổng cục Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tỉnh/thành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai;
- UBND các tỉnh/thành liên quan;
- Tổng cục Du lịch;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2017;
- Sở VHTTDL Lào Cai;
- Các Sở VHTTDL, Sở DL t
nh/thành liên quan;
- Lưu: VT, TCDL, LHH (150b).

TL. B TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phan Đình Tân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2761/TB-BVHTTDL

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2761/TB-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2016
Ngày hiệu lực19/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2761/TB-BVHTTDL

Lược đồ Thông báo 2761/TB-BVHTTDL 2016 kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2761/TB-BVHTTDL 2016 kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2761/TB-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Phan Đình Tân
        Ngày ban hành19/07/2016
        Ngày hiệu lực19/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 2761/TB-BVHTTDL 2016 kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 2761/TB-BVHTTDL 2016 kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017

              • 19/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực