Thông báo 286/TB-VPCP

Thông báo 286/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh cựu chiến binh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 286/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 286/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH

Ngày 22 tháng 6 năm 2012 tại Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP) Tham dự Hội nghị có: đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh các địa phương; đại diện một số Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; ý kiến của một số Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Hội Cựu chiến binh các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 150/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn để các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc trách nhiệm chăm lo đối với Cựu chiến binh, những người đã hy sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, có nhiều công sức đóng góp cho đất nước; phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP một cách nghiêm túc và có hiệu quả; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh theo đúng quy định của Nhà nước; đối với địa phương chưa thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ làm công tác Hội Cựu chiến binh phải thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ.

2. Giao Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề phát sinh. Các Bộ, ngành Trung ương cần khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP để kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc và bất cập. Cụ thể:

- Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị định số 150/NĐ-CP về chính sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế và mai táng phí cho hội viên Hội Cựu chiến binh, hoàn thành trong quý I năm 2013.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2003 hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trong quý I năm 2013.

- Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 114/2005/TTLT-BQP-BNV ngày 01 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thực hiện về tổ chức tang lễ đối với Cựu chiến binh, hoàn thành trong quý IV năm 2012.

3. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 05 tháng 5 năm 2010. Các cơ quan, ban, ngành ở địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân với Hội Cựu chiến binh.

4. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần chủ động phối hợp triển khai thực hiện khẩn trương các nội dung đã nêu tại văn bản số 128/TB-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2012 thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam

5. Về xây dựng Luật Cựu chiến binh: Sau khi tổng kết việc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP tiến hành tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh. Giao Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Cựu chiến binh, để báo cáo Chính phủ xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII.

6. Về quy định chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các đoàn thể (trong đó có Hội Cựu chiến binh): Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về hướng dẫn áp dụng Điều 84 Luật cán bộ, công chức: Giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

8. Về tổ chức Hội Cựu chiến binh trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã trình Bộ Chính trị đề án “Ban hành khuôn khổ pháp lý để hình thành tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế” (trong đó có Hội Cựu chiến binh). Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị sẽ triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH (5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 286/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu286/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực08/08/2012
Ngày công báo21/08/2012
Số công báoTừ số 507 đến số 508
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 286/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 286/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 286/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu286/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực08/08/2012
        Ngày công báo21/08/2012
        Số công báoTừ số 507 đến số 508
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 286/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 286/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

           • 08/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực