Thông báo 287/TB-BGTVT

Nội dung toàn văn Thông báo 287/TB-BGTVT 2023 kết luận tình hình triển khai Dự án thành phần 4 Cảng Long Thành


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ ANH TUẤN TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN THÀNH PHẦN 4 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH GIAI ĐOẠN 1

Ngày 05/9/2023, tại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (Cảng HKQT) Long Thành giai đoạn 1. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo và chuyên viên: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam.

Sau khi nghe Cục Hàng không Việt Nam báo cáo về tình hình và khó khăn trong công tác triển khai Dự án thành phần 41; ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư bao gồm 04 Dự án thành phần; Hiện nay, Dự án thành phần 1, 2, 3 đã được các chủ đầu tư đồng loạt triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu. Đối với Dự án thành phần 4, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021, trong đó giao Cục Hàng không Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ của người có thẩm quyền.

Dự án thành phần 4, Bộ GTVT đã phê duyệt 11/11 danh mục dự án; Tuy nhiên, các thủ tục liên quan (chấp thuận hình thức lựa chọn nhà đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư) làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Cục Hàng không Việt Nam triển khai đang rất chậm, trách nhiệm thuộc về Cục Hàng không Việt Nam. Đến nay, chỉ có 02/11 dự án được Bộ GTVT chấp thuận2, 09/11 dự án chưa được Bộ GTVT chấp thuận3 trong đó Dự án trung tâm điều hành số 1 không có nhà đầu tư quan tâm, theo đó để đảm bảo tiến độ chung của Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Đối với Cục Hàng không Việt Nam:

- Tập trung rà soát Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ GTVT đảm bảo tính thống nhất, tuân thủ quy định hiện hành (lưu ý quá trình rà soát cần cập nhật Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Luật Đấu thầu sửa đổi); trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi báo cáo kịp thời về Bộ GTVT để xem xét giải quyết;

- Khẩn trương làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan để xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng tiến độ dự án yêu cầu;

- Khẩn trương tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm các nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án, việc đánh giá phải đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan; trình Bộ GTVT chấp thuận hình thức lựa chọn nhà đầu tư và kế hoạch lựa chọn đầu tư theo quy định;

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành số 2 và Trung tâm điều hành số 3, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam mỗi dự án chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm (Dự án Trung tâm điều hành số 1 không có nhà đầu tư quan tâm), để đảm bảo tính đồng bộ trong việc triển khai 3 dự án Trung tâm điều hành và cập nhật thông tin liên quan, yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thực hiện thủ tục công bố danh mục dự án để thu hút các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ đối với từng dự án cụ thể; trình Bộ GTVT chấp thuận làm cơ sở tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ dự án.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị:

- Giao Vụ Kế cấu hạ tầng giao thông: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm CNTT và các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời các nội dung điều chỉnh, sửa đổi Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ GTVT (nếu có) đảm bảo các yếu tố đặc thù của ngành hàng không;

- Giao Vụ Pháp chế: Tham mưu trình tự điều chỉnh, sửa đổi Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ GTVT đảm bảo rút ngắn thời gian, đúng quy định;

- Giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng: Kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn Cục Hàng không Việt Nam trong quá trình triển khai Dự án thành phần 4.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu: VT, CQLĐTXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Kiều Nguyệt1 Cục HKVN nhận thấy Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT có một số lỗi biên tập cần phải được đính chính để đảm bảo tính chính xác của văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4781/CHK-KHĐT ngày 31/8/2023. Ngoài ra, Cục HKVN đã có văn bản số 4706/CHK-KHĐT ngày 30/8/2023 gửi Cục Quản lý đấu thầu về việc hướng dẫn về thẩm quyền trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

2 Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1, số 2;

3 Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1, số 2; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành của các hãng hàng không số 1, số 2, số 3; Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 287/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu287/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(18/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 287/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 287/TB-BGTVT 2023 kết luận tình hình triển khai Dự án thành phần 4 Cảng Long Thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 287/TB-BGTVT 2023 kết luận tình hình triển khai Dự án thành phần 4 Cảng Long Thành
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu287/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Thị Kiều Nguyệt
        Ngày ban hành08/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (18/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 287/TB-BGTVT 2023 kết luận tình hình triển khai Dự án thành phần 4 Cảng Long Thành

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 287/TB-BGTVT 2023 kết luận tình hình triển khai Dự án thành phần 4 Cảng Long Thành

              • 08/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực