Thông báo 289/TB-VPCP

Nội dung toàn văn Thông báo 289/TB-VPCP 2023 kết luận cuộc họp xây dựng luật để tháo gỡ khó khăn đầu tư công


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ ĐẦU TƯ CÔNG

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về rà soát, xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công. Tham dự cuộc họp có Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, rà soát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết một số vấn đề thực tiễn phát sinh trong thời gian qua theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 95/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ. Đây là vấn đề cấp thiết để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập về pháp lý trong nhiều văn bản pháp luật hiện hành, cần rà soát kỹ lưỡng các quy định pháp luật có liên quan, đánh giá đầy đủ các bất cập để xây dựng luật, nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công.

2. Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát các vướng mắc, bất cập trong các luật hiện hành và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định pháp luật hiện hành, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 8 năm 2023 để đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội trên cơ sở Tờ trình số 199/TTr-CP của Chính phủ ngày 8 tháng 5 năm 2023 về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, tiếp tục làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, phạm vi, thẩm quyền, đối tượng, thời hạn, danh mục các dự án.

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trước ngày 25 tháng 7 năm 2023. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, gửi hồ sơ đến Văn phòng Chính phủ trong ngày 25 tháng 7 năm 2023.

Giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp xây dựng dự thảo Nghị quyết và tổ chức phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình hồ sơ trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các PTTg; các Vụ, Cục: KTTH, KGVX, CN, NN, KSTT, TH, QHĐP, TCCV;
- Lưu: VT, PL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu289/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(26/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 289/TB-VPCP 2023 kết luận cuộc họp xây dựng luật để tháo gỡ khó khăn đầu tư công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 289/TB-VPCP 2023 kết luận cuộc họp xây dựng luật để tháo gỡ khó khăn đầu tư công
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu289/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành24/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (26/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 289/TB-VPCP 2023 kết luận cuộc họp xây dựng luật để tháo gỡ khó khăn đầu tư công

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 289/TB-VPCP 2023 kết luận cuộc họp xây dựng luật để tháo gỡ khó khăn đầu tư công

              • 24/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực