Thông báo 29/TB-TCT

Thông báo 29/TB-TCT Về việc sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 29/TB-TCT sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/TB-TCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP

Thực hiện quy định tại điểm 2, mục V, phần II Quyết định số 953/QĐ-TCT ngày 28/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận, quản lý văn bản đi, đến của cơ quan Tổng cục, các Ban/Đơn vị sử dụng mẫu Tờ trình (phụ tục III.2) khi trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, chỉ đạo giải quyết các hồ sơ về thuế. Do quy định trên chỉ áp dụng với các Ban/Đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục nên mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp (Tổng cục, Cục, Chi cục) chưa thống nhất về thể thức, bố cục; đồng thời chưa thể hiện rõ quan điểm của cán bộ thụ lý, giải quyết hồ sơ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đối với hồ sơ giải quyết về thuế...

Để thống nhất thể thức Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp, đồng thời thể hiện trách nhiệm của cán bộ được giao xử lý hồ sơ; trách nhiệm của lãnh đạo các cấp khi phê duyệt, chỉ đạo giải quyết hồ sơ thuế và đảm bảo chặt chẽ trong quản lý, đánh giá được năng lực cán bộ công chức trong ngành, kể từ ngày 01/3/2009:

- Các Ban /Đơn vị thuộc Tổng cục sử dụng mẫu Tờ trình Tổng cục,

- Các Phòng thuộc Cục Thuế sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo Cục,

- Các Tổ/Đội thuế thuộc Chi cục sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo Chi cục khi trình các hồ sơ giải quyết về thuế theo Mẫu đính kèm.

Tờ trình phải thể hiện được đầy đủ: (1) Nội dung công việc; (2) Căn cứ pháp lý để giải quyết; (3) ý kiến tham gia /thẩm định của các đơn vị liên quan, nếu có; (4) Đề xuất của cán bộ giải quyết; (5) ý kiến của lãnh đạo Ban, Đơn vị /Phòng/ Tổ, Đội thuế; (6) ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục /Cục Thuế/Chi cục Thuế. Cán bộ được giao thụ lý, giải quyết hồ sơ và lãnh đạo các cấp phải ký, ghi rõ thời gian (ngày /tháng /năm) ở từng khâu giải quyết. Đối với những hồ sơ phức tạp, tờ trình có từ 02 trang trở lên cán bộ và lãnh đạo Ban, đơn vị /Phòng/ Tổ, Đội thuế phải ký nháy trên từng trang tờ trình.

Tổng cục Thuế thông báo để các Ban /Đơn vị, các Cục Thuế và các Chi cục Thuế được biết, thực hiện thống nhất trong toàn ngành./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hà Văn Đào

 

Cục thuế .........

PHÒNG: ..............

TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO CỤC

Về việc: ...................

Nội dung công việc: ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Căn cứ pháp lý để giải quyết. .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có): ...........................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đề xuất của cán bộ giải quyết ............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến của lãnh đạo Phòng: ..............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Cục: ..................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hà Nội, ngày     /      /2009

Lưu ý: lãnh đạo Phòng và cán bộ giải quyết hồ sơ ký nháy vào từng trang Tờ trình

Tổng cục Thuế

Ban /Đơn vị: ............  Phòng/nhóm/Tổ chuyên viên...

TỜ TRÌNH TỔNG CỤC

Về việc....

Nội dung công việc: ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Căn cứ pháp lý để giải quyết. .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có): ...........................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đề xuất của cán bộ giải quyết ............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến của lãnh đạo Ban/Đơn vị: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục: ..........................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hà Nội, ngày       /      /2009

Lưu ý: lãnh đạo Ban/Đơn vị và cán bộ giải quyết hồ sơ ký nháy vào từng trang Tờ trình

Chi cục thuế .........

Tổ /Đội thuế: ...........

TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO CHI CỤC

Về việc: ...............

Nội dung công việc: ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Căn cứ pháp lý để giải quyết. .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có): ...........................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đề xuất của cán bộ giải quyết ............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến của lãnh đạo Tổ /Đội: .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Chi cục: ............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hà Nội, ngày     /     /2009

Lưu ý: lãnh đạo Tổ /Đội thuế và cán bộ giải quyết hồ sơ ký nháy vào từng trang Tờ trình

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/TB-TCT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu29/TB-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2009
Ngày hiệu lực16/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/TB-TCT

Lược đồ Thông báo 29/TB-TCT sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 29/TB-TCT sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu29/TB-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHà Văn Đào
        Ngày ban hành16/02/2009
        Ngày hiệu lực16/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 29/TB-TCT sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 29/TB-TCT sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp

             • 16/02/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/02/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực