Thông báo 293/TB-VPCP

Thông báo 293/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 293/TB-VPCP 2014 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục đào tạo dạy nghề


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

Ngày 22 tháng 7 năm 2014 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng hợp các dự án đầu tư xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại của các địa phương, báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy nghề, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2014.

2. Để triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục phổ thông” để thực hiện từ năm 2015.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại của các địa phương:

a) Hoan nghênh các địa phương chủ động chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở các trường phổ thông và xây dựng dự án.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa các nội dung cần thiết vào Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục phổ thông” để có cơ sở bố trí vốn từ nguồn ngân sách Trung ương đồng thời làm căn cứ các tỉnh phê duyệt dự án của mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, LĐ-TB&XH, TC, TT&TT, KH&ĐT;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Gia Lai, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 293/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu293/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 293/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 293/TB-VPCP 2014 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục đào tạo dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 293/TB-VPCP 2014 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục đào tạo dạy nghề
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu293/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành28/07/2014
        Ngày hiệu lực28/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 293/TB-VPCP 2014 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục đào tạo dạy nghề

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 293/TB-VPCP 2014 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục đào tạo dạy nghề

           • 28/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực