Thông báo 294/TB-VPCP

Thông báo 294/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 294/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 294/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY VÀ DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN

Trong thời gian từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 8 năm 2012, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa và làm việc về Dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Tham dự Đoàn công tác có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương; Ban quản lý dự án và các nhà thầu đang thực hiện các dự án nêu trên.

Tại cuộc họp tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 8 năm 2012, sau khi nghe báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt nam (VEC), Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Phát triển các dự án giao thông luôn là yêu cầu cấp thiết của mỗi địa phương và cả nước. Trong bối cảnh các dự án giao thông bị cắt giảm vốn, dãn, dừng tiến độ để thực hiện chủ trương kiểm soát lạm phát, thì đối với những dự án đã bố trí, thu xếp được nguồn vốn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, thực hiện có hiệu quả.

Các dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành là các dự án hạ tầng giao thông quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng và các tỉnh, thành phố thuộc Khu kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ nói chung. Dự án tuyến đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên sẽ góp phần phát triển giao thông công cộng, từng bước giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Qua kiểm tra, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được triển khai công tác chuẩn bị đầu tư; dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã và đang được tích cực thực hiện: TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đã làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; chính quyền địa phương các cấp đã làm tốt công tác vận động nhân dân, các chính sách được thực hiện minh bạch; hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng đã chấp hành tốt, thực hiện việc di dời để nhường đất cho xây dựng công trình giao thông quan trọng. Các nhà thầu đã tập trung nguồn nhân lực, vật lực để đáp ứng tiến độ công tình. Tuy nhiên, các cơ quan liên quan cần quan tâm tháo gỡ các khó khăn, nhất là tại 4 km đường đô thị và cầu Long Thành, để có thể hoàn thành, thông tuyến Tân Phú - Long Thành - Dầu Giây vào tháng 10 năm 2013, hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2014.

Dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên do vướng mắc liên quan đến các thủ tục nên đã chậm 3 năm so với tiến độ ban đầu. Tuy nhiên, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai các công việc liên quan: công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng; đã lựa chọn được nhà thầu của một số gói thầu chính; Hiệp định vay vốn đợt 1 đã được ký, Hiệp định vay vốn đợt 2 đã thỏa thuận xong với JICA (Nhật Bản).

Các dự án nêu trên đều là các dự án hết sức quan trọng, có công nghệ, kỹ thuật cao, mới, phức tạp, được bố trí vay vốn ODA. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả của các công trình, thực hiện tốt các cam kết với các tổ chức cung cấp tín dụng, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo VEC thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương án đấu nối tại nút giao thông Tân Phú để khai thác có hiệu quả tuyến Tân Phú - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành xây dựng tháng 10 năm 2013; làm việc với các tổ chức cho vay vốn để sử dụng vốn dư sau đấu thầu hoặc bổ sung vốn để thực hiện nút giao thông này.

- Chỉ đạo VEC, các nhà thầu có liên quan thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Long Thành, bảo đảm đưa vào đồng bộ với dự án đường giao thông.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, sớm xem xét có ý kiến kịp thời về các đề nghị của VEC và các nhà thầu liên quan đến:

+ Xây dựng và sử dụng cầu vượt trên tỉnh lộ 25A.

+ Xây dựng nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

+ Các thay đổi về kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

- Chuẩn bị báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2012 về tình hình thực hiện Dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

2. Bộ Xây dựng:

- Chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức có liên quan thực hiện tốt các quy định hiện hành về quản lý chất lượng các công trình xây dựng trong quá trình thực hiện từ: khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng.

- Chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý chất lượng tại các dự án đường cao tốc và đường sắt đô thị nêu trên; đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp thực hiện nghiệm thu từng phần, chỉ cho phép tiếp tục thực hiện khi đáp ứng các yêu cầu về chất lượng công trình theo quy định.

- Nghiên cứu ban hành hoặc công bố để áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của các nước tiên tiến về xây dựng quy hoạch các công trình ngầm và tiêu chuẩn các công trình ngầm.

3. Bộ Tư pháp

Cấp ý kiến pháp lý cho Dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên tương tự như đối với Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn để Hiệp định vay vốn đợt 2 của JICA cho Dự án này có hiệu lực trong tháng 8 năm 2012.

4. Bộ Tài chính

Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm điều kiện để Hiệp định vay vốn cho các dự án có hiệu lực; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Đề xuất nguồn vốn đối ứng cho dự án Bến Lức - Long Thành.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo đầu tư Dự án đầu tư và xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành.

6. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Bố trí đủ vốn cho công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đường cao tốc và đường sắt đô thị, gồm cả phần vốn cho thực hiện cho công tác này trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gói thầu thuộc đoạn đường đô thị An Phú - Vành đai II và nút giao vành đai 2 và các hạng mục công trình kết nối nêu trên để đảm bảo tiến độ thực hiện chung của dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nghiên cứu, đề xuất sự cần thiết đầu tư tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên - thành phố mới tỉnh Bình Dương để có điều chỉnh phù hợp đối với ga cuối Dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất tuyên truyền thuyết phục và thực hiện các hỗ trợ cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở thi công, ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

8. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ sự cần thiết đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị kéo dài từ Suối Tiên đến thành phố mới tỉnh Bình Dương.

- Chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thi công Dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TP, GTVT, XD, TC, KH&ĐT;
- UBND tỉnh, TP: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương;
- TCT ĐT Phát triển đường cao tốc VN, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), v.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 294/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu294/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2012
Ngày hiệu lực15/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 294/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 294/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 294/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu294/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành15/08/2012
        Ngày hiệu lực15/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 294/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 294/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

              • 15/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực