Thông báo 298/TB-BGTVT

Thông báo số 298/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan trụ sở làm việc của ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 298/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giải quyết vấn đề liên quan trụ sở làm việc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 298/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Ngày 02/7/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan trụ sở làm việc cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Tài chính, Cục QLXD & CLCTGT, Văn phòng Bộ GTVT và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo tình hình trụ sở làm việc của Ban; ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Theo Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ thì Bộ GTVT sẽ bổ sung thêm một số Vụ tham mưu, do văn phòng làm việc của Bộ GTVT hiện tại đã không bố trí đủ phòng làm việc cho các vụ, phòng làm việc của Văn phòng Bộ và các Vụ bố trí đan xen không thuận lợi trong việc chỉ đạo điều hành, vì vậy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cần sớm trả lại diện tích tầng 4, tầng 6 – nhà D cho Bộ GTVT.

2. Giao Vụ Tài chính rà soát lại toàn bộ diện tích sử dụng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các Tổng Công ty trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, để có phương án đề xuất sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc hợp lý, phù hợp với yêu cầu tối thiểu của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh. Báo cáo Bộ trước ngày 10/7/2008.

3. Trong trường hợp không thể bố trí sắp xếp được trụ sở làm việc cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, chấp thuận chủ trương cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được phép thuê thêm diện tích làm việc trên tinh thần tiết kiệm nhất và đúng các quy định của nhà nước. Ban lập phương án, dự toán chi tiết trình Bộ xem xét quyết định. Cục QLXD & CL CTGT phối hợp với Vụ Tài chính tham mưu cho Bộ duyệt phương án và dự toán thuê trụ sở làm việc của Ban.

4. Trong thời gian thuê trụ sở làm việc, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất lập dự án mua hoặc xây dựng trụ sở làm việc, báo cáo Bộ xem xét quyết định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (b/c);
- TT Trần Doãn Thọ (b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 298/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu298/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực03/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 298/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 298/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giải quyết vấn đề liên quan trụ sở làm việc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 298/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giải quyết vấn đề liên quan trụ sở làm việc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu298/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực03/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 298/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giải quyết vấn đề liên quan trụ sở làm việc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 298/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giải quyết vấn đề liên quan trụ sở làm việc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

             • 03/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực