Thông báo 298/TB-VPCP

Thông báo 298/TB-VPCP năm 2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 298/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án trong năm 2015; đại diện Bộ Công an trình bày dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2015, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc thực hiện một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ đề ra. Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được phê duyệt đã ảnh hưởng toàn diện đến việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Đề án; công tác rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư chưa được thực hiện.

2. Trong thời gian tới, để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện Đề án, yêu cầu các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

a) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo đúng Kế hoạch đã đề ra. Thành viên Ban Chỉ đạo gắn trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành mình.

b) Về Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý chủ trương xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư; Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện Dự án (Công văn số 622/TTg-KGVX ngày 05 tháng 5 năm 2015).

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015, Chính phủ đã quyết nghị yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư và phát triển các dịch vụ hành chính công (Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2015).

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Luật đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2015; hoàn chỉnh và phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai xây dựng trong tháng 9 năm 2015.

c) Bộ Công an, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch, trong đó chú trọng việc bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc cấp số định danh cá nhân từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

d) Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu dự họp, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân theo hướng:

- Bảo đảm thống nhất và đồng bộ với các quy định của Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch;

- Nghiên cứu bổ sung các quy định về giai đoạn chuyển tiếp khi Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2016) mà hạ tầng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào hoạt động;

- Quy định về kết nối và chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần bảo đảm nguyên tắc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung. Thủ tục cấp số định danh cá nhân cần phối hợp, thống nhất với Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao để bảo đảm thông suốt, thuận lợi, tránh phiền hà.

đ) Văn phòng Ban Chỉ đạo:

- Ban hành tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư để các Bộ, ngành triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý về cấu trúc số định danh cá nhân, việc kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu.

- Tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ thay đổi một số nhân sự Thành viên của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo 896;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo 896;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, TGĐ Cổng TTĐT,
- Các Vụ: PL, NC, KGVX;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 298/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu298/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 298/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 298/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 298/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu298/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 298/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 298/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

           • 31/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực