Thông báo 30/TB-UBDT

Thông báo 30/TB-UBDT năm 2016 về kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp với Tổng cục Thống kê về kết quả và kế hoạch công bố, bàn giao thông tin, số liệu cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 30/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Phan Văn Hùng thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM PHAN VĂN HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỚI TỔNG CỤC THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG BỐ, BÀN GIAO THÔNG TIN, SỐ LIỆU CUỘC ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 07 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Thống kê báo cáo kết quả cuộc Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS và kế hoạch tiếp nhận, tổ chức công bố kết quả Điều tra. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện Quỹ dân số Liên hp quốc tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chuyên viên - các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê báo cáo kết quả cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS; đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, UBDT báo cáo dự kiến kế hoạch tổ chức tiếp nhận, công bố kết quả điều tra và ý kiến tham gia, trao đổi của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

1. Ủy ban Dân tộc đánh giá cao Tổng cục Thống kê đã khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai và hoàn thành tốt cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2015. Kết quả cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng đối với UBDT, các cơ quan, bộ ngành Trung ương, các địa phương và các tổ chức quốc tế... thiết thực góp phần hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS.

2. Thống nhất dự kiến lễ công bố kết quả cuộc Điều tra vào ngày 22/4/2016. Để hoàn chỉnh kết quả, chuẩn bị công bố kết quả cuộc Điều tra, đề nghị Tổng cục Thống kê rà soát, kiểm tra lại các số liệu, phân ttheo giới một số chỉ tiêu, so sánh với số liệu chung của quốc gia và bổ sung thêm các chỉ tiêu: Tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi; ... Đề nghị Tổng cục Thống kê in 20 bộ báo cáo kèm theo các biểu, bảng số liệu kết quả cuộc Điều tra gửi Lãnh đạo UBDT, và một số Vụ liên quan, trước khi công bố kết quả.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và dự kiến phân công công việc cho buổi lễ công bố kết quả điều tra, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin làm việc với các đơn vị của Tổng cục Thống kê để tiếp nhận kết quả điều tra và hoàn thiện Biên bản bàn giao, trình Lãnh đạo 2 bên ký chính thức tại buổi công bố kết quả điều tra;

- Chủ trì, phối hp với Trung tâm Thông tin xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, khai thác thông tin, số liệu kết quả của cuộc điều tra trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

4. Yêu cầu các Vụ, đơn vị của UBDT nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản về báo cáo kết quả điều tra, các chỉ tiêu, số liệu dự kiến công bố tại buổi lễ công bố kết quả Điều tra, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính, để báo cáo Lãnh đạo Ủy ban quyết định, trước ngày 15/4/2016.

5. Đề nghị Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế nghiên cứu, hỗ trợ UBDT thực hiện một số điều tra chuyên sâu, theo các chuyên đề và phân tích kết quả Điều tra, để đề xuất các kiến nghị chính sách cụ thể đầu tư, hỗ trợ đồng bào DTTS trong thời gian tới.

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp nghe Tổng cục Thống kê báo cáo kết quả cuộc Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS và kế hoạch tiếp nhận, tổ chức công bố kết quả điều tra. Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các TT, PCN (để b/c);
- Tổng cục Thống kê (p/h);
- Các Vụ, đ
ơn vị (t/h);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TK-TH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Sỹ Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/TB-UBDT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu30/TB-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2016
Ngày hiệu lực12/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 30/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Phan Văn Hùng thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 30/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Phan Văn Hùng thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu30/TB-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNguyễn Sỹ Tá
        Ngày ban hành12/04/2016
        Ngày hiệu lực12/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 30/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Phan Văn Hùng thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số 2016

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 30/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Phan Văn Hùng thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số 2016

              • 12/04/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/04/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực