Thông báo 30/TB-VPCP

Thông báo 30/TB-VPCP năm 2016 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, các dự án thành phần và một số nguyên tắc xây dựng cơ chế tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 30/TB-VPCP ý kiến kết luận chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA MỚI, CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Ngày 14 tháng 01 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, các dự án thành phần và một số nguyên tắc xây dựng cơ chế tài chính. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh và Vũ Đức Đam; đại diện Lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng và đại diện Lãnh đạo các cơ quan dự họp, Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của cả nước, cần có những công trình quy mô, hiện đại xứng đáng với tầm vóc Thủ đô "Ngàn năm Văn hiến". Chủ trương xây dựng Trung tâm triển lãm quốc gia, quốc tế đã có từ lâu nhưng việc thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Thành phố. Do đó, cần đẩy nhanh việc triển khai xây dựng Trung tâm triển lãm quốc gia mới này. Trước đây, quy hoạch xây dựng tại 2 nơi tại Cổ Loa và Mễ Trì. Nay, để tăng cường hiệu quả sử dụng đất và để phù hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mới được xây dựng ở Thủ đô, đồng ý nhập Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế để thành lập Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới (Trung tâm Hội chợ triển lãm) tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh. Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới có tầm cỡ quốc tế, đáp ứng nhu cầu triển lãm cho các sự kiện trong nước và quốc tế, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội - Thủ đô văn minh, hiện đại của đất nước có 100 triệu dân và đang trong quá trình xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới được thực hiện từ việc khai thác quỹ đất tại khu đất số 148 Giảng Võ, khu đất tại Mễ Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Đối với khu vực đất Dự án tại 148 Giảng Võ: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đất Dự án theo quy định; đồng ý đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng công trình cao không quá 50 tầng tại khu vực này; Dự án phải có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội phù hợp, bảo đảm không ách tắc giao thông và bảo đảm tỷ lệ mật độ xây dựng, mật độ dân cư phù hợp và được cập nhật vào Quy hoạch phân khu; đồng thời phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo quy định.

3. Đối với khu vực đất Dự án tại Mễ Trì:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền Quy hoạch chi tiết Dự án tại Mễ Trì trong tháng 4 năm 2016.

- Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội lập, thẩm định Quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Mễ Trì và Tây Hồ Tây, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016.

4. Đối với 300 ha đất thuộc khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xác định quy mô, vị trí, ranh giới khu vực đất dành cho Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới; chỉ đạo lập các quy hoạch chi tiết Dự án nêu trên và phê duyệt theo thẩm quyền. Trường hợp quy mô dự án làm thay đổi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016.

5. Trên cơ sở các Quy hoạch chi tiết của các dự án thành phần được phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam) lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính, phương án quản lý, sử dụng đối với Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét, quyết định.

6. Đồng ý về chủ trương tạm thời chuyển việc tổ chức các hoạt động của hội chợ triển lãm tại số 148 Giảng Võ sang vị trí khác để tiến hành triển khai đồng thời các dự án tạo nguồn vốn thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và chỉ đạo Chủ đầu tư lập và thẩm định phương án tổ chức các hoạt động triển lãm trên vị trí khác, trên nguyên tắc bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động hoạt động hội chợ triển lãm.

7. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí quỹ đất tương đương để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án thành phần mà không phải trong khu vực Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, TN&MT, VH, TT&DL, GTVT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III,KTTH, KGVX;
- Lưu VT, KTN (3b). Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu30/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2016
Ngày hiệu lực03/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 30/TB-VPCP ý kiến kết luận chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 30/TB-VPCP ý kiến kết luận chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu30/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành03/02/2016
        Ngày hiệu lực03/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 30/TB-VPCP ý kiến kết luận chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 30/TB-VPCP ý kiến kết luận chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ

              • 03/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực