Thông báo 301/TB-BGTVT

Thông báo số 301/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 06/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 301/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 06/2008


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 301/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 06/2008

Ngày 03/07/2008, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp giao ban Bộ thường kỳ tháng 06/2008. Khách mời dự họp có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng. Dự họp có các Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Nguyễn Hồng Trường; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng ủy cơ quan Bộ, Công đoàn GTVT VN, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Ban phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện chiến lược phát triển GTVT, Văn phòng Ủy ban ATGTGQ, Báo GTVT, Báo Bạn đường và tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác tháng 07/2008; ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị …, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

6 tháng đầu năm, các cơ quan đơn vị đã tập trung thực hiện, giải quyết được khối lượng công việc lớn, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần khẩn trương giải quyết trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch năm 2008. Trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án:

- Tiếp tục tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua kỳ họp cuối năm 2008.

- Chương trình xây dựng đề án 6 tháng cuối năm còn rất nặng (20 đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ), các cơ quan được giao nhiệm vụ soạn thảo đề án tập trung rà soát tình hình thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình.

- Vụ Pháp chế rà soát lại quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục trình phê duyệt bảo đảm khi trình lãnh đạo Bộ ký trình, ký ban hành phải đúng trình tự thủ tục, phù hợp các quy định hiện hành của pháp luật, thể hiện rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định trình.

2. Công tác quy hoạch: Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì khẩn trương triển khai điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải thủ đô để chủ động tham gia trong quá trình xây dựng quy hoạch thủ đô Hà Nội (mới).

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Mặt dù khối lượng giải ngân của Bộ thuộc nhóm trung bình khá của cả nước, tuy nhiên theo kế hoạch khối lượng hoàn thành vẫn rất thấp, các cơ quan tham mưu của Bộ chỉ đạo, hỗ trợ các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án giải quyết thủ tục đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các dự án.

- Công tác chỉ đạo điều hành, kiểm soát thực hiện dự án trên công trường của các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án còn thiếu sâu sát, không có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thi công (điển hình các dự án cầu yếu, QL47, QL6 đoạn tránh Hòa Bình …) Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án tập trung kiểm tra việc thi công trên công trường, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các gói thầu đình trệ, chậm trễ trong triển khai thi công và nghiệm thu thanh toán.

- Đối với dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng: Vụ Kế hoạch đầu tư tổ chức cuộc họp với Tổng công ty Hàng hải VN và tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN về khả năng đầu tư của hai doanh nghiệp này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với các nhà đầu tư, các địa phương để xem xét tính khả thi của các đề xuất đầu tư dự án đường cao tốc Cần Thơ – An Giang – Phnômpênh, nạo vét luồng cửa Định An.

- Cục Đường bộ VN tập trung chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng cầu yếu trên các tuyến quốc lộ, bảo đảm tiến độ hoàn thành của các dự án.

- Cục Hàng hải VN tập trung chỉ đạo thực hiện dự án luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu, phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ giải quyết các thủ tục liên quan bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đạt được các tiêu chí đề ra.

- Cục đường sông VN kiểm tra tiến độ lập dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo, trình Bộ phê duyệt trong Quý III/2008.

- Vụ Tổ chức cán bộ rà soát lại các quy định về an toàn trong quá trình thi công các công trình, dự án, tham mưu bổ sung các quy định để chấn chỉnh và nâng cao công tác đảm bảo an toàn, báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường.

4. Công tác vận tải, an toàn giao thông

- Cục Đường bộ VN, Cục Đường sắt VN phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai quyết liệt thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

- Cục Đường bộ VN khẩn trương báo cáo Bộ về tình hình ách tắc giao thông tại phà Hậu Giang, đề xuất giải pháp xử lý.

- Cục Hàng hải VN nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút tàu vào cảng Cái Lân để khai thác có hiệu quả các công trình đã được đầu tư, đồng thời giảm tải cho cảng Hải Phòng, kiến nghị về trách nhiệm phối hợp của địa phương và các cơ quan hữu quan.

- Cục Đăng kiểm VN chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết dứt điểm việc đăng ký, đăng kiểm đối với xe 3 bánh hiện có, dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe 3 bánh chở hàng.

- Vụ Vận tải làm việc với Sở GTVT các tỉnh phía Bắc để thống kê số lượng xe 3 bánh hiện có, số lượng xe của thương binh, người khuyết tật.

5. Công tác khác:

- Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng: Thanh tra Bộ, các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, xử lý đơn thư để phát hiện và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trên mọi lĩnh vực.

- Cục Đăng kiểm VN lập kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong công tác đăng kiểm, thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với công tác đăng kiểm, báo cáo Thứ trưởng Trần Doãn Thọ.

- Lộ trình kiểm soát khí thải đối với phương tiện cơ giới đường bộ: Cục Đăng kiểm VN tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tiếp tục tuyên truyền về việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải EURO II.

- Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, các cơ quan tham mưu, các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành cần thể hiện sự quan tâm của các cơ quan nhà nước đối với các doanh nghiệp, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền. Đối với các doanh nghiệp XDCB, các cơ quan đơn vị cần tập trung giải quyết nhanh thủ tục, tăng tỷ lệ tiền tạm ứng (nếu đủ điều kiện) để tháo gỡ khó khăn về tài chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Vụ Tổ chức cán bộ lập đề cương để lãnh đạo Bộ làm việc với các tập đoàn, các tổng công ty 91 nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước của Bộ đối với các doanh nghiệp này và nâng cao sự phối hợp trong quản lý, điều hành.

- Về công tác thông tin tuyên truyền các vấn đề của ngành mà công luận đang quan tâm, theo dõi: Văn phòng Bộ tham mưu cho lãnh đạo Bộ về công tác thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí; các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành chủ động trong công tác phát ngôn, thông tin tới các cơ quan báo chí trong phạm vi trách nhiệm của mình, chịu trách nhiệm về việc phát ngôn, cung cấp thông tin.

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ;
- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- Lưu: VT, TH. (6b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 301/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu301/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2008
Ngày hiệu lực07/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 301/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 301/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 06/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 301/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 06/2008
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu301/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành07/07/2008
        Ngày hiệu lực07/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 301/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 06/2008

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 301/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 06/2008

           • 07/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực