Thông báo 303/TB-BXD

Thông báo 303/TB-BXD kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 303/TB-BXD kết luận Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 303/TB-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH TOÀN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 08/10/2009, Bộ Xây dựng tổ chức họp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu. Cuộc họp do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì.

Tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Kiến trúc Quy hoạch; Cục Hạ tầng Kỹ thuật; Cục Phát triển Đô thị; Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Văn phòng Bộ Xây dựng.

Sau khi nghe Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình bày kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu của Ngành và ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã kết luận như sau:

1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng và Kế hoạch hành động. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ sẽ được cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng đề cương chi tiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là cơ quan thường trực của Bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu.

2. Phân công các nhiệm vụ cụ thể như sau và giao cho Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị đầu mối.

a/ Lập Chương trình/Chiến lược phát triển không gian đô thị thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho các vùng, miền trong cả nước. (Các đơn vị thực hiện chính: Vụ Kiến trúc, Quy hoạch; Cục Phát triển Đô thị; Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn).

b/ Xác định, đánh giá ảnh hưởng của bão, lũ đối với các công trình xây dựng và xây dựng chương trình ứng phó. (Các đơn vị thực hiện chính: Cục Giám định; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng).

c/ Đánh giá tình hình biến đổi khí hậu (do thiên nhiên và nhân tạo: phát triển công nghiệp, ô nhiễm môi trường...) ảnh hưởng đến các công trình xây dựng. (Các đơn vị thực hiện chính: Cục Giám định; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội).

d/ Đánh giá và xác định ảnh hưởng của động đất, nứt gãy địa chấn, sóng thần đến các công trình xây dựng. (Các đơn vị thực hiện chính: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội).

e/ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể/Chiến lược phát triển hạ tầng tại các điểm dân cư và dự báo nguy cơ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với hạ tầng kỹ thuật. (Các đơn vị thực hiện chính: Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn).

f/ Biên soạn hướng dẫn kỹ thuật của Ngành ứng phó với biến đổi khí hậu. (Các đơn vị thực hiện chính: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng).

g/ Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu. (Các đơn vị thực hiện chính: Vụ Kiến trúc Quy hoạch; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn).

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn tại cuộc họp, Bộ Xây dựng thông báo các đơn vị liên quan biết. Đề cương của các chuyên đề trên nộp về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trước ngày 25/10/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn (để b/c)
- Vụ KHTC, KTQH, VLXD;
- Cục PTĐT, HTKT, GĐNN về CLCTXD;
- Viện KTQH, VLXD, KHCNXD;
- Trường ĐHKT Hà Nội,
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT
 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 303/TB-BXD

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu303/TB-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2009
Ngày hiệu lực15/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 303/TB-BXD

Lược đồ Thông báo 303/TB-BXD kết luận Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 303/TB-BXD kết luận Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu303/TB-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýLê Anh Dũng
        Ngày ban hành15/10/2009
        Ngày hiệu lực15/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 303/TB-BXD kết luận Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 303/TB-BXD kết luận Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

            • 15/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực