Thông báo 309/TB-UBND

Thông báo 309/TB-UBND năm 2013 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 6 năm 2013

Nội dung toàn văn Thông báo 309/TB-UBND kết luận của Chủ tịch tỉnh tại phiên họp tháng 6 năm 2013


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/TB-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ UBND TỈNH THÁNG 6 NĂM 2013

Ngày 24 tháng 6 năm 2013, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tại phiên họp, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6/2013; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm và Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013;

2. Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh;

3. Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013;

4. Đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng công viên Trung tâm thành phố Vinh;

5. Điều chỉnh quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020;

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh.

I. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6/2013; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm và Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Nội vụ chuẩn bị. Lưu ý nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, dự toán ngân sách nhà nước và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013

a) Kết quả đạt được

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản xuất trong nước (GDP) đạt 5,42%/kế hoạch 7- 8% (cao hơn 6 tháng đầu năm 2012 - 5,02%);

- Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 13.322,03 tỷ đồng, tăng 4,4%, trong đó ngành nông nghiệp tăng 4,36%, lâm nghiệp tăng 2,36%; thuỷ sản tăng 5,87%; Năng suất vụ xuân chỉ đạt 62,7 tạ/ha, giảm 2,39 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2012; Tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế, không để tình trạng lây lan trên diện rộng; Diện tích trồng rừng tập trung toàn tỉnh ước đạt 3.345 ha; tăng 2,86% so với cùng kỳ; Sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 63.266 tấn, tăng 7,31% so với cùng kỳ; Xây dựng nông thôn mới bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tốt, nhất là phong trào làm giao thông nông thôn; tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân 6 tháng đầu năm 2013 ước tăng 5,45% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng so với cùng kỳ năm 2012 như: điện sản xuất, điện thương phẩm, sợi, áo dệt kim, bia chai, bia lon, đường kính…

- Dịch vụ thương mại - du lịch: kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 157,519 triệu USD, tăng 12,52%; một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao, đặc biệt là sản phẩm dệt may tăng 263,49%; Hoạt động du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng tiếp tục có bước phát triển, lần đầu tiên Nghệ An có khách sạn 5 sao đưa vào sử dụng (KS Mường Thanh - Sông Lam.

- Trong 6 tháng đầu năm thu ngân sách ước đạt 2.787,846 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ; Chi ngân sách ước thực hiện 7.247,96 tỷ đồng, bằng 48,7% dự toán.

- Khối lượng thực hiện XDCB thuộc ngân sách nhà nước ước đạt 1.834 tỷ đồng, bằng 55,31% kế hoạch, tăng 27,53% cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách tỉnh 6 tháng ước đạt 47,43% kế hoạch vốn.

- Xúc tiến và thu hút đầu tư, huy động nguồn lực: Thu hút được nguồn vốn 2 dự án lớn (dự án: cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc 5.700 tỷ, vốn ODA của tổ chức JICA; dự án: nâng cấp đô thị Vinh: 2.500 tỷ, nguồn WB); Tổ chức được nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, như tiếp các Đại sứ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ.

Tính đến ngày 17/6/2013, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 25 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.337,11 tỷ đồng; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 654 doanh nghiệp, bằng 97,61% so với cùng kỳ.

Đã tiến hành kiểm tra 24 dự án chậm tiến độ hoặc chưa triển khai, đang xem xét xử lý, thu hồi, giãn tiến độ.

- Lĩnh vực Văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến nổi bật:

+ Giáo dục – Đào tạo: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96,09%; Có 95 em đoạt giải học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm 2013, đứng thứ 2 cả nước; Đạt 01 Huy chương Đồng, 01 bằng khen trong Kỳ thi Olympic Vật lý và Tin học Châu Á – Thái Bình Dương;

+ Y tế: Không có dịch bệnh lớn xảy ra; đã đưa được 1 số phương pháp và kỹ thuật điều trị mới, hiện đại vào khám và điều trị; một số bệnh viện tuyến huyện đã thực hiện mổ nội soi (Yên Thành, Thanh Chương, Nam Đàn và TP Vinh), giảm tải cho bệnh viện tuyến tỉnh.

+ Văn hoá – Thể thao: Tổ chức thành công nhiều lễ hội, đoàn công tác của UNESCO đã vào thẩm định dân ca ví dặm xứ Nghệ để trình công nhận di sản phi vật thể của thế giới; Các môn thể thao mũi nhọn khẳng định được ưu thế, đem về cho thể thao tỉnh Nghệ An nhiều huy chương.

+ Thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

- An ninh – quốc phòng được đảm bảo; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm và thực hiện tốt.

b) Hạn chế, tồn tại

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt thấp so với kế hoạch đề ra (ước đạt 5,42%/MT 7-8%).

- Một số khoản thu đạt thấp hơn so với dự toán là:

+ Thu tiền sử dụng đất ước đạt (bằng 23% dự toán và bằng 56% so với cùng kỳ);

+ Thu từ Thuế bảo vệ môi trường (bằng 39% dự toán HĐND và bằng 87% so với cùng kỳ).

+ Tổng số nợ thuế cao (hơn 780 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012).

- Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở một số khu vực đã được xử lý nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái phát. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh còn thấp.

- UBND tỉnh đã có nhiều cuộc hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhưng chưa có sự chuyển biến nhiều, nên giá trị sản xuất lĩnh vực xây dựng 6 tháng giảm 2,44% so với cùng kỳ năm trước.

- Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia có xu hướng chậm lại so với những năm trước đây.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn ở mức cao(19,3%), tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái

- Giải quyết chính sách người có công ở một số địa phương còn nhiều thiếu sót.

- Tình hình trật tự, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng, tăng về số vụ và số người chết so với cùng kỳ.

- Cải cách hành chính vẫn còn nhiều tồn tại do sự đôn đốc, chỉ đạo của các ngành, các cấp có nơi, có lúc tính quyết liệt chưa cao, thiếu tự tin, tư tưởng ngại va chạm, sợ sai, điều hành chưa cụ thể.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa; tích cực phòng chống hạn hán, cháy rừng, lụt bão; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thúc đẩy sản xuất công nghiệp, chỉ đạo đưa một số cơ sở sản xuất công nghiệp mới đi vào hoạt động; phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.

- Đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các chương trình, dự án; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút, xúc tiến đầu tư; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Giao Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành của các chủ đầu tư để có giải pháp xử lý.

- Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, triển khai có hiệu quả hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên những tháng cuối năm 2013 và tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội.

- Khẩn trương rà soát, xây dựng và tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn bộ máy Uỷ ban nhân dân lâm thời Hoàng Mai đi vào hoạt động.

- Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phương án phòng chống dịch bệnh.

- Giữ vững quốc phòng an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

3. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Lưu ý bổ sung một số nội dung sau:

- Về công tác xúc tiến đầu tư: lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp làm việc với một số tập đoàn, tổng Công ty để đánh giá kết quả hợp tác đầu tư và hỗ trợ an sinh xã hội; làm việc với một số doanh nghiệp mạnh vào tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An;

- Về tồn tại hạn chế: Chỉ đạo ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt; tranh chấp đất đai, chặt phá rừng có dấu hiệu phức tạp;

- Về nhiệm vụ trong thời gian tới:

+ Chỉ đạo kiểm tra các công trình ách yếu để chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống lụt bão; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó khi có bão, lũ xảy ra;

+ Chú trọng đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư XDCB, có biện pháp xử lý kiên quyết, cụ thể đối với một số trường hợp vi phạm.

Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến thành viên tham gia dự họp, hoàn chỉnh văn bản, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

4. Về các kiến nghị đề xuất của UBND các huyện, thành phố, thị xã

Giao Sở, ban, ngành tiếp thu ý kiến kiến nghị, đề xuất của UBND các huyện, thành phố, thị xã, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

II. Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh

Lưu ý:

- Bổ sung một số nội dung vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra;

- Đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án đã đề ra trong Chương tình công tác năm 2013 trong đó: 07 chương trình chưa thực hiện và 10 chương trình đang chậm so với kế hoạch đã đề ra;

- Đề ra các kế hoạch cụ thể để hoàn thành các nhiệm vụ đến kỳ Đại hội tiếp theo.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên tham gia dự họp, hoàn chỉnh văn bản, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

III. Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

UBND tỉnh thống nhất với báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh văn bản, tham mưu UBND trình HĐND theo quy định.

IV. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng công viên Trung tâm thành phố Vinh

Công viên Trung tâm nằm ở vị trí trung tâm thành phố Vinh, gần Quảng trường Hồ Chí Minh, vì thế việc điều chỉnh quy hoạch cần lưu ý:

- Không đưa hạng mục nhà hàng, khách sạn vào quy hoạch chung;

- Đối với các hạng mục khác, đề nghị chủ đầu tư có quy hoạch chi tiết.

Giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia dự họp, hoàn chỉnh văn bản, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

V. Điều chỉnh quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Giao Sở Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, hoàn chỉnh văn bản, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền xem xét, quyết định.

VI. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND thành phố Vinh, tiếp thu ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, hoàn chỉnh văn bản, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2013, UBND tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quang Trạch

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 309/TB-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu309/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2013
Ngày hiệu lực28/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 309/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 309/TB-UBND kết luận của Chủ tịch tỉnh tại phiên họp tháng 6 năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 309/TB-UBND kết luận của Chủ tịch tỉnh tại phiên họp tháng 6 năm 2013
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu309/TB-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Quang Trạch
        Ngày ban hành28/06/2013
        Ngày hiệu lực28/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 309/TB-UBND kết luận của Chủ tịch tỉnh tại phiên họp tháng 6 năm 2013

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 309/TB-UBND kết luận của Chủ tịch tỉnh tại phiên họp tháng 6 năm 2013

              • 28/06/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/06/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực