Thông báo 309/TB-VPCP

Thông báo 309/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 309/TB-VPCP 2014 Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty Gang thép Thái Nguyên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 309/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN MỞ RỘNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN II CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Ngày 28 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Sau khi nghe Tổng công ty thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên báo cáo, ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Đánh giá cao các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động, tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

2. Báo cáo của Bộ Công Thương, báo cáo của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên về rà soát, đánh giá lại hiệu quả dự án, ý kiến của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với cơ chế tài chính cho Dự án cho thấy Dự án còn hiệu quả. Do vậy, cần tính toán kỹ các phương án để tháo gỡ khó khăn cho Dự án, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Giao Bộ Tài chính

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cấp 1.000 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước để đầu tư vào Dự án.

b) Phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam nghiên cứu, đề xuất cơ chế điều chỉnh mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư đối với các khoản vay đã giải ngân của Dự án, bảo đảm phù hợp với diễn biến lãi suất của thị trường; trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi các quy định có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam:

a) Căn cứ đánh giá của Bộ Công Thương về hiệu quả Dự án và khả năng trả nợ của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, xây dựng phương án tiếp tục cho Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên vay vốn theo phương thức hợp vốn và xem xét cơ cấu lại các khoản nợ hiện hành của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.

b) Đối với các khoản vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cơ cấu lại các khoản nợ hiện hành và tiếp tục cho vay theo nguyên tắc sau:

- Cơ chế vay vốn đối với giai đoạn II của Dự án áp dụng theo cơ chế vay vốn đối với giai đoạn I của Dự án.

- Thời gian vay vốn là 15 năm.

- Lãi suất vay áp dụng theo quy định hiện hành.

5. Giao Bộ Công Thương

a) Chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đánh giá kỹ các phương án trả nợ, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tháo gỡ các vướng mắc để Dự án tiếp tục được thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, chuẩn bị Báo cáo về tình hình triển khai Dự án, trong đó nêu rõ các vướng mắc của Dự án, các giải pháp đã thực hiện, đánh giá về hiệu quả Dự án đối với các phương án tài chính khác nhau và đề xuất giải pháp để thực hiện Dự án thành công, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định. Báo cáo này hoàn thành và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2014.

6. Sau khi nhận được Báo cáo của Bộ Công Thương trên đây, Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về việc này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, KTN, ĐMDN; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 309/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu309/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 309/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 309/TB-VPCP 2014 Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty Gang thép Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 309/TB-VPCP 2014 Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty Gang thép Thái Nguyên
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu309/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/08/2014
        Ngày hiệu lực04/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 309/TB-VPCP 2014 Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty Gang thép Thái Nguyên

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 309/TB-VPCP 2014 Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty Gang thép Thái Nguyên

             • 04/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực