Thông báo 311/TB-BGTVT

Thông báo số 311/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về giải quyết các vấn đề tồn tại gói thầu số 1 và 3 thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 311/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp giải quyết gói thầu số 1 3 dự án xây dựng cầu Cần Thơ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 311/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI GÓI THẦU SỐ 1 VÀ 3 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU CẦN THƠ

Ngày 10/7/2008 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp về nội dung giải quyết một số tồn tại gói thầu số 1 và 3 thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Đại diện Nhà tài trợ (JBIC), Cục QLXD &CLCTGT, Vụ TC, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Văn phòng Bộ, Ban QLDA Mỹ Thuận, Lãnh đạo 3 Tổng công ty Thăng Long - CienCo6 - CienCo8 (Nhà thầu thi công Gói thầu số 1), Đại diện Tổng công ty XD Trung Quốc (CSCEC - Nhà thầu thi công Gói thầu số 3).

Sau khi nghe Ban QLDA Mỹ Thuận báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức thay mặt Lãnh đạo Bộ GTVT cảm ơn JBIC đã tham dự cuộc họp và có kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Dự án xây dựng cầu Cần Thơ là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Theo tiến độ quy định, gói thầu số 1 phải hoàn thành vào cuối tháng 8/2008 và gói 3 vào cuối tháng 11/2008. Tuy nhiên đến nay, khối lượng thực hiện của gói 1 mới đạt 53% và gói 3 mới đạt 35%. Bộ GTVT bày tỏ sự không hài lòng với tiến độ thi công này.

Trong bối cảnh chung sự biến động lớn về giá vật liệu xây dựng đang ảnh hưởng lớn đến việc thi công các dự án xây dựng giao thông vận tải nói riêng và các dự án xây dựng nói chung, dự án xây dựng cầu Cần Thơ gặp không ít khó khăn, nguyên nhân gây chậm tiến độ như sau:

- Nguyên nhân chủ quan: năng lực tài chính của Nhà thầu hạn chế, năng lực của Giám đốc điều hành các đơn vị thi công chưa phù hợp yêu cầu thực tế, còn nhiều khiếm khuyết chưa quán xuyến hết công việc dự án. Mối quan hệ giữa Tư vấn giám sát và Nhà thầu còn những hạn chế nhất định. Các đơn vị thi công thiếu tích cực khắc phục khó khăn.

- Nguyên nhân khách quan: Biến động giá lớn của các vật liệu xây dựng như xi măng, cát, đá … và đặc biệt là thép xây dựng gây không ít khó khăn cho các Nhà thầu thi công. Việc triển khai đồng thời nhiều dự án lớn trong khu vực cũng góp phần gây khan hiếm nguồn cung cấp vật liệu khu vực, đã xuất hiện hiện tượng “găm hàng, neo hàng” của các nhà cung cấp vật liệu để tăng giá bán và ép giá.

2. Giải quyết các nội dung cụ thể: Để giải quyết kịp thời những vướng mắc trên, Bộ GTVT chỉ đạo như sau:

2.1. Thành lập Ban chỉ đạo dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Để tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn đối với những khối lượng còn lại, Bộ GTVT sẽ thành lập Ban chỉ đạo Dự án xây dựng cầu Cần Thơ, thành phần bao gồm: Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức - Trưởng Ban; Ông Trịnh Xuân Cường (Phó Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT) - Phó Ban, Ông Dương Tuấn Minh (Tổng Giám đốc PMU Mỹ Thuận) - Ủy viên thường trực, Ông Hà Khắc Hảo (Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT) - Ủy viên, Ông Hoàng Hà (Phó Vụ trưởng Vụ KHCN) - Ủy viên, Ông Tống Trần Tùng (Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ trưởng) - Ủy viên, Bà Đào Thanh Thảo (chuyên viên chính Vụ Tài chính) - Ủy viên. Trân trọng kính mời một đồng chí Phó Ban chỉ đạo Tây nam Bộ và đại diện Lãnh đạo của các địa phương (UBND TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long) tham gia Ban Chỉ đạo. Chịu trách nhiệm trực tiếp với Bộ về khối lượng công việc của các nhà thầu là Lãnh đạo của 3 Tổng công ty (ông Bùi Văn Rạng - Phó TGĐ TCT XD Thăng Long, Ông Đinh Xuân Thuỷ Phó TGĐ Cienco6, Ông Chu Văn Thiệu - Phó TGĐ Cienco8), Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Trung Quốc, Giám đốc Tư vấn giám sát dự án (Tư vấn NK) và Nhà thầu TKN. Giao Cục QLXD &CLCTGT trình Bộ trưởng quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

Giao Tổng Giám đốc PMU Mỹ Thuận soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo để trình Bộ ký theo hướng: Định kỳ hàng tháng Ban chỉ đạo dự án sẽ tổ chức giao ban hiện trường, trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc của dự án.

Trong quá trình hoạt động, Ban chỉ đạo sẽ trưng tập các Tổ công tác tham mưu của Bộ để giải quyết các khó khăn vướng mắc, đặc biệt là vấn đề tài chính và theo dõi giám sát đảm bảo an toàn lao động và chất lượng dự án.

Giao Cục QLXD&CLCTGT dự thảo văn bản để Bộ ký gửi: Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND Tp Cần Thơ và UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị cử người tham gia Ban Chỉ đạo.

2.2. Các nội dung liên quan đến tài chính dự án

- Chấp thuận về chủ trương đối với Gói thầu số 1 và 3 về nội dung áp dụng chỉ số riêng cho các vật liệu chính (thép, xi măng, cát, đá …) khi tính trượt giá cho dự án và điều chỉnh một số nội dung trong hợp đồng về bổ sung ứng hợp đồng 15% trên phần giá trị XL còn lại của gói thầu, giải phóng 5% trong khoản tiền giữ lại 10% Giao Ban QLDA Mỹ Thuận có báo cáo chi tiết trình Bộ xem xét, quyết định.

- Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận, Giao Cục QLXD &CLCTGT và Ban QLDA Mỹ Thuận dự thảo văn bản (hoàn thành trước 16/7/2008) để lãnh đạo Bộ ký thống nhất với JBIC, trên tinh thần xác định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước Việt Nam, Nhật Bản và uy tín của JBIC, cũng như uy tín của các nhà thầu Việt Nam, Nhật Bản tham gia triển khai dự án. Sau khi có ý kiến thống nhất của JBIC, Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện các thủ tục để ký phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng.

2.3. Điều chỉnh tiến độ thi công gói thầu số 1 và 3

- Yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các Nhà thầu lập tiến độ chi tiết 3 gói thầu, báo cáo Bộ GTVT trong cuộc họp giao ban công trường lần thứ nhất của Ban chỉ đạo dự án (dự kiến vào cuối tháng 07/2008).

- Giao Tổng Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận kiểm tra và khớp nối tiến độ các gói thầu của dự án, báo cáo Ban chỉ đạo dự án tại cuộc họp lần thứ nhất (cuối tháng 7/2008)

2.4. Ủy quyền giải quyết các thủ tục thay đổi:

Đồng ý với các đề xuất của Ban QLDA Mỹ Thuận tại văn bản số 2194/PMUMT-DACT ngày 09/7/2008, cụ thể:

- Giao nhiệm vụ và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán, chấp thuận thanh toán các nội dung điều chỉnh tăng giảm khối lượng thông thường trong quá trình thi công so với khối lượng trúng thầu trong hợp đồng gốc (không thay đổi đơn giá trúng thầu).

- Các điều chỉnh về đơn giá: Thực hiện theo điều 52.2 của Hợp đồng. Trong khi hoàn chỉnh các thủ tục trình duyệt dự toán, cho phép Tổng Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận xem xét, quyết định thực hiện việc tạm thanh toán 80% kinh phí đã được TVGS và Ban QLDA chấp thuận trình duyệt.

- Giao Ban QLDA Mỹ Thuận hoàn chỉnh thủ tục trình duyệt các nội dung giao nhiệm vụ và ủy quyền nêu trên để Cục QLXD&CLCTGT dự thảo văn bản trình Bộ GTVT ký.

2.5. Các nội dung khác:

- Chuẩn bị triển khai tại gói thầu số 2: Giao Tổng Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo Nhà thầu gói 2 TKN chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể triển khai thi công lại ngay sau khi có ý kiến chính thức của Thủ tướng Chính phủ, lưu ý các vấn đề kỹ thuật cần xử lý và yêu cầu phải kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị, con người sau thời gian dài dừng thi công, việc khớp nối các điểm dừng thi công ở hiện trường, công tác an toàn lao động.

- Giao Cục QLXD &CLCTGT chủ trì phối hợp cùng Vụ KHCN, Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị, có báo cáo Bộ GTVT (trước 17/7/2008).

Thừa lệnh lãnh đạo Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng(để b/c);
- Các cơ quan dự họp;
- Lưu VT- Cục QLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 311/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu311/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 311/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 311/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp giải quyết gói thầu số 1 3 dự án xây dựng cầu Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 311/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp giải quyết gói thầu số 1 3 dự án xây dựng cầu Cần Thơ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu311/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành15/07/2008
        Ngày hiệu lực15/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 311/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp giải quyết gói thầu số 1 3 dự án xây dựng cầu Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 311/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp giải quyết gói thầu số 1 3 dự án xây dựng cầu Cần Thơ

              • 15/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực