Thông báo 312/TB-VPCP

Thông báo 312/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 312/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng dự thảo Nghị định xây dựng Công an xã chính quy


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 312/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUY

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các Bộ: Công an, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và ý kiến của lãnh đạo các Bộ dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao việc Bộ Công an đã chủ động tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

2. Về giải quyết chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách quy định tại Điều khoản chuyển tiếp (Điều 12 của dự thảo Nghị định): Bộ Công an nghiên cứu chỉnh sửa theo hướng quy định đối với xã, thị trấn đã tổ chức Công an chính quy, những trường hợp Công an xã bán chuyên trách được Ủy ban nhân dân địa phương đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. Đối với các trường hợp Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bố trí công tác khác thì được hưởng trợ cấp theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Giao Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trước khi gửi xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, thống kê các trường hợp Công an xã bán chuyên trách nghỉ việc do không bố trí, sắp xếp được công tác khác khi thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy mà chưa được hưởng hỗ trợ thôi việc theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ thôi việc phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: NV, TP, LĐTBXH, TC;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: PL, KTTH, TCCV, TH;
- Lưu: VT, NC(2).nqh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 312/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu312/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2020
Ngày hiệu lực28/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(08/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 312/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 312/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng dự thảo Nghị định xây dựng Công an xã chính quy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 312/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng dự thảo Nghị định xây dựng Công an xã chính quy
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu312/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành28/08/2020
        Ngày hiệu lực28/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (08/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 312/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng dự thảo Nghị định xây dựng Công an xã chính quy

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 312/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng dự thảo Nghị định xây dựng Công an xã chính quy

              • 28/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực