Thông báo 313/TB-BGTVT

Thông báo số 313/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về phương án tổng thể sắp xếp, xử lý nhà đất của Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 313/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp sắp xếp xử lý nhà đất Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 313/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT

Ngày 26 tháng 5 năm 2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp xem xét phương án xử lý 03 khu đất của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải tại Thành phố Hà Nội. Thành phần tham dự gồm có: các thành viên Ban Chỉ đạo 09 của Bộ Giao thông vận tải, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch đầu tư, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 3723/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải.

Sau khi nghe Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải trình bày hiện trạng các khu đất, các thành viên tham gia hội nghị phát triển ý kiến, Thứ trưởng kết luận như sau:

1. Khu nhà, đất tại 278 Tôn Đức Thắng - quận Đống Đa:

- Thống nhất về nguyên tắc đề xuất của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải về phương án bàn giao phần diện tích nhà, đất của khu tập thể cán bộ công nhân viên cho địa phương xử lý và quản lý theo quy định.

- Tổng công ty làm việc với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (có biên bản làm việc cụ thể) và các cơ quan liên quan để xác định cụ thể phần diện tích nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng công ty. Đặc biệt là phải đảm bảo những phần diện tích dùng chung của các cơ quan, hộ gia đình đúng quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở phần diện tích thuộc quyền quản lý sử dụng hợp pháp của Tổng công ty, thống nhất để Tổng công ty tiếp tục quản lý sử dụng và chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục về quyền sở hữu nhà và sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Khu nhà đất tại số 10 phố Trung Kính - quận Cầu Giấy:

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải đã có quyết định số 1059/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2005 về việc điều chuyển toàn bộ diện tích nhà đất của Công ty Tư vấn thiết kế Cầu đường về Tổng Công ty quản lý và sử dụng chung. Bộ Giao thông vận tải thống nhất về nguyên tắc giao Tổng công ty căn cứ vào các quy định của Nhà nước, làm việc với các cơ quan có liên quan để đề xuất phương án sử dụng cụ thể phần diện tích đất của Tổng công ty một cách hợp lý (kèm theo các hồ sơ tài liệu có liên quan), báo cáo Ban Chỉ đạo 09 của Bộ để xem xét, thống nhất phương án chung gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính quyết định.

3. Khu nhà đất tại xã Trung Văn huyện Từ Liêm:

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải đã có quyết định số 723/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2004 về việc điều chuyển toàn bộ diện tích nhà đất của Công ty Tư vấn thiết kế Kiểm định và ĐKT về Tổng Công ty quản lý và sử dụng chung. Bộ Giao thông vận tải thống nhất về nguyên tắc giao Tổng công ty căn cứ vào các quy định của Nhà nước, làm việc với cơ quan có liên quan để đề xuất phương án sử dụng cụ thể phần diện tích đất của Tổng công ty một cách hợp lý (kèm theo các hồ sơ tài liệu có liên quan), báo cáo Ban Chỉ đạo 09 của Bộ để xem xét, thống nhất phương án chung gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính quyết định.

4. Yêu cầu Đoàn kiểm tra tại quyết định số 3723/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải khẩn trương có báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng khu đất của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải theo đúng quy định trước ngày 20/7/2008 đối với các khu đất nói trên gửi Ban Chỉ đạo 09 của Bộ Giao thông vận tải.

5. Căn cứ Thông báo này và các quy định của Quyết định số 09/2007/QĐ-BTC ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 của Bộ Tài chính, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải có trách nhiệm đề xuất phương án cụ thể cho 03 khu đất trên báo cáo Ban Chỉ đạo 09 của Bộ trong tháng 7 năm 2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo tới các đơn vị liên quan biết để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TC (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu313/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 313/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp sắp xếp xử lý nhà đất Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 313/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp sắp xếp xử lý nhà đất Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu313/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành15/07/2008
        Ngày hiệu lực15/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 313/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp sắp xếp xử lý nhà đất Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 313/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp sắp xếp xử lý nhà đất Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải

             • 15/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực