Thông báo 313/TB-VPCP

Thông báo 313/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 313/TB-VPCP 2014 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 313/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Ngày 04 tháng 8 năm 2014 tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp triển khai một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Sớm hoàn thành kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia để ban hành;

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, đề xuất nhân rộng mô hình hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng để áp dụng triển khai tại các địa phương khác nếu mô hình này thực sự có hiệu quả tốt; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

2. Văn phòng Chính phủ:

a) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành đề xuất danh mục các dữ liệu cơ bản liên quan tới người dân trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình, phục vụ cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số của Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 20 tháng 8 năm 2014.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai mở rộng Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ kết nối cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tạo lập nền tảng triển khai thống nhất các hệ thống thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TT&TT, TC, KH&ĐT, QP;
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TCCV, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).HMT.31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu313/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 313/TB-VPCP 2014 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 313/TB-VPCP 2014 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu313/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 313/TB-VPCP 2014 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 313/TB-VPCP 2014 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước

              • 07/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực