Thông báo 313/TB-VPCP

Thông báo 313/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 313/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Đắk Nông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 03 tháng 9 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông, dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Tỉnh, thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại bon Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Min. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Văn phòng Chính phủ.

Tại bui làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với một số nhiệm vụ về lĩnh vực nội chính 8 tháng đầu năm 2015 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của Lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tnh Đắk Nông trong các năm qua. Với vị trí cực nam của Tây Nguyên, có điều kiện đất đai, khí hậu khá thuận lợi, mặc dù là tỉnh mới được thành lập hơn mười năm, xuất phát điểm thấp, kinh tế - xã hội chậm phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; nhưng Đắk Nông đã có bước phát triển tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế n định, thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2015 ước đạt 76% dự toán năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; tiến độ các dự án lớn như Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Nhà máy điện phân nhôm... cơ bản đảm bảo, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực, người dân một số nơi đã phát triển các giống cây trồng, vật nuôi mới, áp dụng công nghệ cao để đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn; phong trào xây dựng nông thôn mới được chú trọng và đạt được kết quả bước đu, bộ mặt nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có nhiều đổi mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động việc làm và chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm thường xuyên, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, Đắk Nông vẫn còn nhiều khó khăn: tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, tình trạng người dân di cư tự do vẫn còn diễn ra, xu hướng tôn giáo hóa không chỉ trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ mà đã lan ra cộng đồng xã hội.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp của Tnh đã đề ra; Tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đắk Nông có nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, những điều này cần thể hiện rõ trong Quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, với trọng tâm, đột phá là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đảm bảo xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp, tạo việc làm; công tác quy hoạch bảo vệ và phát triển rng, lựa chọn các cây trồng, vật nuôi phù hợp. Quan tâm giải quyết tình trạng di dân tự do bằng giải pháp đồng bộ: hỗ trợ nhà ở, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội và bố trí đất sản xuất cho đồng bào, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển giáo dục, đào tạo. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác y tế.

III. V MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Tỉnh chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thtướng Chính phủ tại Thông báo số 56/TB-VPCP ngày 14 tháng 02 năm 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan cần quan tâm, đề xuất ưu tiên bố trí các nguồn lực hỗ trợ các Tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn trong đó có tỉnh Đắk Nông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng: giao Bộ Tài chính chủ trì, phi hp các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý theo quy định tại Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020.

3. Về việc hỗ trợ vốn xây dựng cho 4 xã đầu tiên của Tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp chung, trong đó có tỉnh Đắk Nông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về bố trí vốn thực hiện sắp xếp, ổn đnh dân di cư tự do: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất sản xuất nông nghiệp trong vùng ảnh hưởng của Dự án thủy điện Đồng Nai 3: giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan đề xuất hướng giải quyết đền bù thỏa đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án.

6. Về thực hiện Quyết định s160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan đề xuất phương án hỗ trợ cho các xã biên giới với mức hỗ trợ cao hơn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp: giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp, báo cáo Chính phủ.

8. Về đề nghị đầu tư Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa tại khu vực Tây Nguyên và hỗ trợ xe ô tô phục vụ công tác của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông: giao Bộ Công Thương chtrì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề xuất phương án xử lý, trình duyệt theo quy định.

9. Về công tác đảm bảo an toàn giao thông như bố trí giải phân cách mềm, máy đo tốc độ, trạm cân: giao Bộ Giao thông vận tải xử lý, hướng dẫn và hỗ trợ Tỉnh thực hiện.

10. Về rà soát Đề án n định di dân tự do: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ và các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên rà soát, tổng hợp tình hình, đề xuất phương án ổn định di dân tự do theo hướng cơ bản, toàn diện, khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đây là công việc đang nổi lên ở tỉnh Đắk Nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần sớm đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý vấn đề di dân tự do vào Đắk Nông.

11. Về đầu tư Quốc lộ 14C: Bộ Giao thông vận tải tiến hành khảo sát, đề xuất phương án đầu tư giai đoạn 2, phân kỳ đầu tư, ưu tiên làm trước một số đoạn tuyến và cầu thật sự cần thiết, cấp bách; trước mắt, bố trí bổ sung kinh phí từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để Tỉnh tiến hành sửa chữa gấp từ sau mùa mưa năm 2015 đến năm 2017, nhằm thông tuyến và không bị tiếp tục xuống cấp, đạt hiệu quả khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đm an ninh, quốc phòng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đỦy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Ban Chỉ đạo 389 Trung ương;
- Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ CTTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT,
V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu313/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 313/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 313/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Đắk Nông
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu313/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành15/09/2015
        Ngày hiệu lực15/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 313/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 313/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Đắk Nông

           • 15/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực