Thông báo 315/TB-VPCP

Thông báo 315/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 315/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN SỐ 5.

Ngày 24 tháng 8 năm 2012, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Thng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình trin khai thực hiện Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Xây dựng; đại diện y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, y ban nhân dân các tnh: Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu; đại diện Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung.

Cơ bản thống nht với các nội dung báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5, trong đó đã tổng hp đánh giá cụ thể tình hình thực hiện Thông báo cuộc họp s 132/TB-VPCP ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

Nhóm cảng biển số 5 có vai trò quan trọng trong việc thông qua hàng hóa xuất, nhập khẩu và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế động lực Đông Nam Bộ và cả nước. Theo thống kê, khối lượng hàng hóa thông qua các cảng biển trong Nhóm, năm 2010 đạt gần 123 triệu tấn, trong đó hàng container đạt 4,12 triệu TEU; năm 2011 đạt 138 triệu tấn, trong đó hàng container đạt 4,25 triệu TEU, chiếm gần 50% tng sản lượng hàng và khoảng 62% sn lượng container thông qua cảng bin của cả nước.

Thời gian qua, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực trong việc thực hiện quy hoạch, thực hiện chỉ đạo của Th tướng Chính phủ về phát triển Nhóm cảng biển số 5 và đã đạt được nhng kết quả nhất định. Nhịp độ tăng trưởng hàng hóa qua Nhóm cảng biến s 5 đạt cao nhất trong cả nước, hình thành được một số tuyến vận tải xuất phát từ Nhóm cảng biển số 5 đi thẳng Châu âu và hai bờ Đông, Tây nước Mỹ, tạo tiền đề thu hút hàng hóa trung chuyển tại Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những bất cập trong quá trình lập, quản lý và thực hiện quy hoạch; công tác dự báo chưa sát với thực tế phát triển; đu tư còn thiếu đồng bộ giữa hạ tầng cảng biển, hạ tầng giao thông và hạ tầng logistics kết nối với cảng biển; việc thực hiện di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son chưa đáp ứng tiến độ quy hoạch; vốn đầu tư cho hạ tầng cảng biển và hạ tầng kết nối cảng đang gặp rất nhiều khó khăn; chưa có mô hình quản lý cảng hợp lý.

2. Nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

a) Bộ Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo nghiên cứu đề án khai thác cảng hiệu quả và đề xuất mô hình quản lý cảng biển, đảm bảo đồng bộ cho toàn Nhóm cảng biển số 5;

- Phối hp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo nghiên cứu xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối với cảng biển, trong đó khuyến khích các nhà đầu tư đóng góp phát triển đồng bộ hạ tầng kết nối cảng biển;

- Chỉ đạo nghiên cứu tổng thể tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải, đồng thời tổ chức nghiên cứu giải pháp phù hp để công bố các tuyến luồng;

- Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành tuyến đường 965 vào cuối năm 2012;

- Kiện toàn và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, giám sát, đôn đốc việc thực hiện di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nghiên cứu bổ sung vốn đầu tư cầu Phước An vào danh mục vốn vay ODA của JICA;

c) Bộ Tài Chính:

- Rà soát, cân đối nguồn vốn, ứng vốn cho cảng Sài Gòn đầu tư tuyến đường D3 phục vụ thi công bến cảng Hiệp Phước;

- Phối hp với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc công bố mức thu phí giao thông đường bộ thích hợp để đảm bảo điều tiết giao thông kết nối với cảng biển.

d) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

- Khẩn trương hoàn thành rà soát và công bố chính thức quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu vực bờ Tây sông Sài Gòn để các doanh nghiệp triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm tạo nguồn vốn phục vụ công tác di dời cảng;

- Giải quyết giao đất cho cảng Tân Thuận Đông thực hiện di dời;

- Đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành mở rộng tỉnh lộ 25B và đường kết nối cảng Hiệp Phước để phục vụ khai thác cảng tại Cát Lái, Hiệp Phước.

đ) y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu sự cần thiết đầu tư và giải pháp thu hút vốn đầu tư đối với tuyến đường 991B để kết nối với khu logistics tại Cái Mép; bố trí quỹ đất phát triển cảng biển, rà soát kiểm tra và kiên quyết thu hồi đất của các dự án chậm tiến độ và không có khả năng triển khai, giao cho các nhà đầu tư có năng lực phát triển cảng.

e) Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Chỉ đạo điều chỉnh dự án tuyến đường Phú Hữu - Ông Kèo, xây dựng mô hình thu hút vốn đầu tư theo hướng xã hội hóa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
-
Các Bộ: Giao thông vận ti, Công thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Ủ
y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủ
y ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu;
-
Cục Hàng hi Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TH, ĐMDN, TKBT, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3). Hiền.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 315/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu315/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2012
Ngày hiệu lực04/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 315/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 315/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 315/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu315/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành04/09/2012
        Ngày hiệu lực04/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 315/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 315/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

             • 04/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực