Thông báo 3162/TB-BHXH

Thông báo 3162/TB-BHXH năm 2014 kết luận Hội nghị tổng kết thí điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện qua hệ thống bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3162/TB-BHXH 2014 kết luận Hội nghị thu bảo hiểm xã hội y tế tự nguyện qua hệ thống bưu điện


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3162/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN

Ngày 14 tháng 8 năm 2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện qua hệ thống Bưu điện. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Đỗ Ngọc Bình đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo cấp vụ của một số Bộ, ngành, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãnh đạo của 15 Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm.

Hội nghị đã nghe phát biểu của Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nghe Ban Thu báo cáo kết quả tổng kết thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện tại 15 tỉnh, thành phố và 09 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Phát biểu Kết luận Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ban Thu

- Hoàn thiện báo cáo tổng kết thí điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện qua hệ thống Bưu điện tại 15 tỉnh, thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu về thu BHXH, BHYT tự nguyện cho từng địa phương; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả công tác này tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện thí điểm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu tập huấn để đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên bưu điện làm nhiệm vụ thu BHXH, BHYT.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo Ban cán sự, Lãnh đạo Ngành về việc triển khai thu BHXH, BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện đối với các BHXH tỉnh, thành phố theo tinh thần Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2014.

2. Ban Tuyên truyền

Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT báo cáo Lãnh đạo Ngành. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2014.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp với các đơn vị liên quan và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để chia sẻ thông tin, xây dựng quy chế đảm bảo an toàn và bí mật thông tin về dữ liệu thu giữa hai ngành.

4. BHXH tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm

- Báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về kết quả thực hiện thu BHXH tự nguyện BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện thời gian qua, về chủ trương tiếp tục triển khai thí điểm công tác này tại địa phương để tranh thủ sự chỉ đạo.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố xây dựng, giao chỉ tiêu về thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện cho cấp huyện để tổ chức triển khai thực hiện.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện thu BHXH, BHYT tự nguyện qua đại lý là tổ chức theo Quy chế đại lý thu.

- Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua; đồng thời tăng cường chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của Ngành.

5. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện tại các địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định, các cam kết đã được ký kết giữa hai ngành.

- Củng cố cơ sở vật chất tại các điểm giao dịch thu BHXH, BHYT tự nguyện đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân đến giao dịch.

- Bố trí và đào tạo nhân viên làm nhiệm vụ thu BHXH, BHYT tự nguyện đầy đủ, chuyên nghiệp và lâu dài.

- Thường xuyên trao đổi, phản ánh những vướng mắc, kiến nghị về chế độ chính sách BHXH, BHYT của người dân tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Tổng công ty Bưu điện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng HĐQL;
- Văn phòng Đảng ủy cơ quan;
- Lưu: VT, VP (03b);

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Dương Văn Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3162/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3162/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực29/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3162/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 3162/TB-BHXH 2014 kết luận Hội nghị thu bảo hiểm xã hội y tế tự nguyện qua hệ thống bưu điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3162/TB-BHXH 2014 kết luận Hội nghị thu bảo hiểm xã hội y tế tự nguyện qua hệ thống bưu điện
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3162/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýDương Văn Hào
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực29/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 3162/TB-BHXH 2014 kết luận Hội nghị thu bảo hiểm xã hội y tế tự nguyện qua hệ thống bưu điện

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 3162/TB-BHXH 2014 kết luận Hội nghị thu bảo hiểm xã hội y tế tự nguyện qua hệ thống bưu điện

             • 19/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực