Thông báo 317/TB-VP

Thông báo số 317/TB-VP về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại buổi họp thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ngày 11 tháng 5 năm 2009 về việc áp dụng hình thức thi công ứng vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp bách của thành phố trong năm 2009 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 317/TB-VP kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân họp thường trực UBND thành phố ứng vốn triển khai dự án cấp bách 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 317/TB-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÊ HOÀNG QUÂN TẠI BUỔI HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2009 VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÌNH THỨC THI CÔNG ỨNG VỐN ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CẤP BÁCH CỦA THÀNH PHỐ TRONG NĂM 2009

Ngày 11 tháng 5 năm 2009, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố họp về áp dụng hình thức thi công ứng vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp bách của thành phố trong năm 2009. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc áp dụng hình thức thi công ứng vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp bách của thành phố trong năm 2009; ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân chủ trì buổi họp và đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương cho áp dụng hình thức thi công ứng vốn và ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (gọi tắt là dự án) cấp bách của thành phố trong năm 2009; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố làm việc với các sở - ngành liên quan, chủ đầu tư và đơn vị thi công các dự án có sử dụng vốn ngân sách để rà soát lại tất cả các dự án đề xuất thực hiện thi công ứng vốn, ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay trong năm 2009, tập trung những dự án hoàn thành trong năm 2009, quý I năm 2010.

2. Giao Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiến hành rà soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách trong đơn vị, địa phương mình để điều hòa vốn đã giao kế hoạch đợt I năm 2009, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư để quyết định điều hòa vốn trong nội bộ đơn vị và địa phương. Đồng thời, đề xuất danh mục các dự án cấp bách áp dụng hình thức thi công ứng vốn trong năm 2009, ưu tiên đề xuất những dự án hoàn thành trong năm 2009, những dự án cơ sở hạ tầng giao thông, chống ngập nước, thoát nước, trường học, y tế; lưu ý không để trùng lắp với các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách phân cấp cho quận - huyện.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương thực hiện, trình danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đề xuất áp dụng hình thức thi công ứng vốn năm 2009 để Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tháng 5 năm 2009. Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng theo dõi, đôn đốc và ký quyết định danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản áp dụng hình thức thi công ứng vốn, ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay, chỉ đạo cân đối nguồn ngân sách đảm bảo các yêu cầu chung của thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thường trực UBND. TP;
- Các sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng ĐTMT, ĐT, THKH (2b);
- Lưu:VT, (THKH/Đ) H.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Trương Văn Lắm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 317/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu317/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2009
Ngày hiệu lực14/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 317/TB-VP

Lược đồ Thông báo 317/TB-VP kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân họp thường trực UBND thành phố ứng vốn triển khai dự án cấp bách 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 317/TB-VP kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân họp thường trực UBND thành phố ứng vốn triển khai dự án cấp bách 2009
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu317/TB-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Văn Lắm
        Ngày ban hành14/05/2009
        Ngày hiệu lực14/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 317/TB-VP kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân họp thường trực UBND thành phố ứng vốn triển khai dự án cấp bách 2009

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 317/TB-VP kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân họp thường trực UBND thành phố ứng vốn triển khai dự án cấp bách 2009

              • 14/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực