Thông báo 317/TB-VPCP

Thông báo 317/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và nghe báo cáo về các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Thông báo 317/TB-VPCP 2014 thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 317/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN VÀ NGHE BÁO CÁO VỀ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 06 tháng 8 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì đoàn công tác kiểm tra thực địa, họp giao ban về tình hình thực hiện Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên và nghe báo cáo về các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của Ban quản lý đường sắt đô thị, báo cáo của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm trong Đề án phát triển kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương số 13-NQ/TƯ, là một trong những tiêu chí cơ bản để nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó, các dự án đường sắt đô thị đều là các dự án lớn, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng vai trò quan trọng trong vận tải hành khách công cộng, giải quyết nhu cầu đi lại, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các thành phố lớn.

Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên, một trong các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải, là dự án metro được phê duyệt đầu tư sớm nhất. Trong quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức cố gắng trong điều chỉnh dự án, chuẩn bị mặt bằng, tích cực triển khai các gói thầu... nhằm giảm tối đa thời gian chậm thực hiện dự án. Để đạt được mục tiêu đến năm 2019 hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và triển khai đầu tư xây dựng thành công hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư tích cực thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, đặc biệt chú trọng làm tốt khâu thiết kế; bảo đảm an toàn, chất lượng các công trình lân cận tại các khu vực thi công; đồng thời có các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và phương tiện tham gia giao thông; các Bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công gói thầu số 2 của Dự án trước ngày 31 tháng 10 năm 2014; đồng thời tạo điều kiện cho các nhà thầu được vào khoan khảo sát địa chất trong thời gian chờ bàn giao mặt bằng để rút ngắn thời gian thi công.

- Để bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA, đặc biệt đối với công tác tư vấn thiết kế, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản và JICA để tiếp tục giải ngân cho gói thầu tư vấn chung của Dự án, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 8 năm 2014.

2. Về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 2, giai đoạn 1, Bến Thành - Tham Lương:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thiện thiết kế điều chỉnh để trình duyệt theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ.

- Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để sớm công bố quy hoạch xây dựng khu vực ga Hòa Hưng (bao gồm ga đường sắt quốc gia và ga đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh...) theo đúng quy định.

3. Về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5, giai đoạn 1, Ngã tư Bảy Hiền - Cầu Sài Gòn:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xem xét việc đăng ký nguồn vốn chuẩn bị dự án từ Quỹ hỗ trợ chuẩn bị và khởi động dự án (PPSSF) theo đúng quy định.

4. Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh:

Đồng ý về nguyên tắc xây dựng Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh do Nhà nước làm chủ sở hữu. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn tất hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án thành lập công ty theo đúng quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

5. Về các vấn đề chung:

- Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát để hướng đến đồng bộ các tiêu chuẩn về đường sắt đô thị. Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành định mức chi phí quản lý dự án đường sắt đô thị.

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý đường sắt đô thị xem xét, đánh giá cẩn trọng thiết kế của các dự án đường sắt đô thị, bảo đảm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn, chống động đất, độ rung, độ ồn.. trong nội đô.

- Tác động môi trường và suất đầu tư của các dự án đường sắt đô thị cần đặc biệt quan tâm. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm đánh giá, so sánh suất đầu tư của các dự án xây dựng đường sắt đô thị có tính đến điều kiện địa chất và việc áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác vận động nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính đối với các dự án đường sắt đô thị kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, XD, KHCN, TNMT, KHĐT, TC;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Ban quản lý đường sắt đô thị (29 Lê Quý Đôn, P7, Q3, TP HCM);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 317/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu317/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 317/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 317/TB-VPCP 2014 thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 317/TB-VPCP 2014 thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu317/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành08/08/2014
        Ngày hiệu lực08/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 317/TB-VPCP 2014 thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 317/TB-VPCP 2014 thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên Hồ Chí Minh

           • 08/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực