Thông báo 319/TB-VPCP

Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 319/TB-VPCP 2021 kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Cao Bằng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CAO BẰNG

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; thăm quân và dân huyện Trùng Khánh tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy và chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2021 tại trụ sở Tỉnh ủy Cao Bằng. Cùng tham dự các hoạt động và buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc của Quốc hội và lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2021 và một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng tỉnh Cao Bằng vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước đạt 4,1%, cao hơn so với dự kiến mức tăng chung của cả nước. Các trụ cột của nền kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, an ninh lương thực được đảm bảo; hoạt động thương mại nội địa duy trì ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu; thu ngân sách trên địa bàn đều tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch được thực hiện với tinh thần chủ động, linh hoạt, không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (đến nay được xác định mức độ dịch thuộc cấp độ 1). Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông có nhiều tiến bộ; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Mặc dù có đường biên giới dài trên 333 km nhưng tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, hoạt động ổn định sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và kiện toàn chức danh lãnh đạo các cấp.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Cao Bằng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy và tận dụng tốt lợi thế, khác biệt của tỉnh để phát triển các ngành mũi nhọn như du lịch, kinh tế cửa khẩu; còn nhiều điểm nghẽn trong phát triển kinh tế (như kết cấu hạ tầng giao thông; chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực); giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn thấp, chưa đạt yêu cầu.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng cần quan tâm và tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu theo các Nghị quyết của Trung ương và kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc, cán bộ nữ.

2. Triển khai quyết liệt, hiệu quả “Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021; đồng thời, xuất phát từ thực tiễn để rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp. Chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện song không tự ban hành các quy định, biện pháp trái với quy định của Trung ương.

3. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược. Trong triển khai thực hiện phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường; thống nhất nhận thức và hành động theo phương châm: tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. Việc gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục áp dụng. Việc gì chưa có quy định hay thực tế vượt quá quy định thì mạnh dạn tổ chức thí điểm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn nhưng không nóng vội.

4. Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trong đó cần xác định, phát huy tốt nhất tiềm năng khác biệt, nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương. Đảm bảo hoàn thành hồ sơ quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 6 năm 2022.

5. Tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kiên quyết thực hiện việc cắt giảm các dự án chưa cấp bách, hiệu quả thấp, cắt giảm số lượng dự án đầu tư công chưa cấp bách để điều chuyển và tập trung vốn thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng tuyển cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; rà soát lại các cơ quan, địa phương, đơn vị chậm tiến độ, xem xét kỹ lưỡng việc xác định trách nhiệm người đứng đầu. Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo chung cho cả 03 chương trình mục tiêu quốc gia và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, tạo sinh kế, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của người dân. Tập trung thực hiện và hoàn thành dứt điểm Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao dân trí tạo chuyển biến trong cơ cấu, chất lượng người học.

7. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và mọi nguồn lực để triển khai và hoàn thành dự án đầu tư xây dựng tuyển đường cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) trước năm 2025 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt lớn nhất về kết cấu hạ tầng giao thông. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc, cần nghiên cứu và triển khai đồng bộ công tác quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị để mở ra không gian phát triển và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Cao Bằng.

8. Phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, đặc biệt là khi tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) hoàn thành để tập trung phát triển hai ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch và kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, chú trọng cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường đầu tư, tăng cường thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực và uy tín, các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư để sớm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyển cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng):

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng căn cứ phương án tài chính và hiệu quả đầu tư quyết định việc bổ sung thêm vốn nhà nước tham gia vào Dự án (từ nguồn vốn ngân sách địa phương), đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương) không quá 50% tổng mức đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; thực hiện rà soát, điều chỉnh vốn từ các dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh để tập trung bố trí vốn bổ sung cho Dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện các dự án đã có trong kế hoạch nhưng phải cắt giảm, giãn tiến độ đtập trung vốn cho đầu tư xây dựng tuyến cao tốc khi có điều kiện về nguồn vốn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khẩn trương lập điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án do điều chỉnh, cập nhật lại phần vốn nhà nước, điều chỉnh chiều dài tuyến cao tốc, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì tổ chức thẩm định theo quy định.

Hội đồng thẩm định liên ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong tháng 12 năm 2021.

2. Đối với dự án tuyến đường kết nối cao tốc với thành phố Cao Bằng:

Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức nghiên cứu kỹ các phương án đầu tư để cân nhắc, lựa chọn phương án hợp lý, hiệu quả nhất; trên cơ sở đó khẩn trương triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2021 và tính toán lựa chọn phương thức đầu tư hợp lý, hiệu quả, phù hợp.

3. Đồng ý lựa chọn tỉnh Cao Bằng để thí điểm chỉ đạo thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là tại các huyện nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025 từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Giao cho Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 xem xét, ưu tiên nguồn lực để triển khai thí điểm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện lồng ghép chính sách hỗ trợ xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; sử dụng các nguồn lực của ngân sách địa phương, kết hợp với các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nhất là ở các huyện nghèo.

Giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc (cơ quan quản lý chương trình) căn cứ nội dung, chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ Cao Bằng thực hiện Chương trình hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát theo đề xuất của tỉnh.

4. Về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho tỉnh Cao Bằng:

Đồng ý cấp đủ cho tỉnh Cao Bằng số lượng vắc xin theo đề xuất của tỉnh; tỉnh Cao Bằng phải hoàn thành việc tiêm vắc xin đủ hai liều cho người từ 18 tuổi trở lên chậm nhất trong tháng 12 năm 2021.

Bộ Y tế hướng dẫn và cấp vắc xin tiêm cho trẻ em trên phạm vi toàn quốc.

5. Về các kiến nghị của huyện Hà Quảng, huyện Trùng Khánh:

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ưu tiên phân bổ nguồn vốn được bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn lực khác để hỗ trợ huyện Hà Quảng xây dựng, cải tạo nhà văn hóa xóm, xã; xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giao thương hàng hóa của các xã vùng cao Lục Khu, huyện Hà Quảng.

Đối với kiến nghị của huyện Trùng Khánh về xem xét có cơ chế đặc thù cho huyện sau khi sáp nhập; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào khu du lịch thác Bản Giốc: Giao các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp đối với các huyện sau khi sáp nhập, đặc biệt là các huyện biên giới còn nhiều khó khăn; Giao Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư vào Khu du lịch thác Bản Giốc để thu hút các nhà đầu tư vào khu du lịch thác Bản Giốc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, TC, GTVT, LĐTB&XH, YT, NV, VHTT&DL, UBDT;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TKBT, QHQT, NC, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3)Đ.Minh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 319/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu319/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2021
Ngày hiệu lực28/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(04/12/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 319/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 319/TB-VPCP 2021 kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 319/TB-VPCP 2021 kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Cao Bằng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu319/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành28/11/2021
        Ngày hiệu lực28/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (04/12/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 319/TB-VPCP 2021 kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Cao Bằng

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 319/TB-VPCP 2021 kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Cao Bằng

              • 28/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực