Thông báo 32/TB-BGTVT

Thông báo số 32/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì nghe tư vấn báo cáo giữa kỳ về hỗ trợ kỹ thuật “nghiên cứu sự phối hợp đầu tư nhà nước và tư nhân” thuộc hợp phần C – dự án WB4 vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 32/TB-BGTVT cuộc họp Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì nghe báo cáo giữa kỳ hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu phối hợp đầu tư nhà nước và tư nhân


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 32/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP DO THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC CHỦ TRÌ NGHE TƯ VẤN BÁO CÁO GIỮA KỲ VỀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT “NGHIÊN CỨU SỰ PHỐI HỢP ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC VÀ TƯ NHÂN” THUỘC HỢP PHẦN C – DỰ ÁN WB4 VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Ngày 22/01/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp để nghe tư vấn DHV báo cáo giữa kỳ về Hỗ trợ kỹ thuật “Nghiên cứu sự phối hợp đầu tư Nhà nước và Tư nhân” thuộc Hợp phần C – Dự án WB4 vay vốn Ngân hàng Thế giới. Tham dự cuộc họp có đại diện Ngân hàng Thế giới, Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ KHĐT, Vụ HTQT, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ KHCN, Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ VN, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, VEC và ban QLCDA18.

Sau khi tư vấn trình bày báo cáo, Thứ trưởng đã có kết luận như sau:

1. Nghiên cứu sự phối hợp đầu tư Nhà nước và Tư nhân (PPP) là lĩnh vực hiện nay không những Bộ GTVT mà Chính phủ đang rất quan tâm do nguồn lực hạn hẹp cho đầu tư để phát triển đất nước. Thứ trưởng sẽ phân công nhiệm vụ cho các đơn vị cụ thể để nghiên cứu, đánh giá về nội dung báo cáo mà tư vấn vừa trình bày và làm việc trực tiếp với tư vấn trong quá trình thực hiện hỗ trợ trên.

2. Chưa hoàn toàn nhất trí với những nhận xét, bình luận của tư vấn về thực trạng PPP trong ngành GTVT ở Việt Nam và yêu cầu tư vấn nghiên cứu thêm để làm rõ những vấn đề sau:

- Sản phẩm của nghiên cứu phải phù hợp với pháp luật, qui định hiện có, có thể áp dụng và được Chính phủ Việt Nam chấp thuận;

- Phạm vi ứng dụng của nghiên cứu PPP này có thể áp dụng cho đầu tư xây dựng mới vào bảo trì Cơ sở hạ tầng GTVT, ngoài ra còn có thể áp dụng cho những lĩnh vực nào khác?

- Hiện tại chưa có dự án thực sự theo hình thức PPP về lĩnh vực GTVT tại Việt Nam;

- Trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm vốn nhà nước trong DNNN đã cổ phần tham gia đầu tư thì được coi là PPP?

- Các thông tin tư vấn đưa ra trong báo cáo chưa được chính xác, tư vấn cần chuẩn xác lại;

- Làm rõ mối quan hệ giữa PPP, BOT, BT ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Nghiên cứu thêm về áp dụng PPP trong lĩnh vực bảo trì đường bộ;

3. Về kết quả đầu ra trong báo cáo giữa kỳ 2, tư vấn cần lưu ý và chú trọng các vấn đề sau:

- Định nghĩa PPP (đặc biệt trong điều kiện hiện tại ở Việt Nam);

- Phạm vi áp dụng PPP;

- Rà soát và kiến nghị chỉnh sửa khung chính sách, thể chế hiện có;

- Sự cần thiết phải ban hành nghị định về PPP, mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ Đơn vị PPP;

- Các loại hình PPP …

4. Giao các đơn vị nghiên cứu báo cáo giữa kỳ 1 của tư vấn có bình luận và gửi Vụ KHĐT tổng hợp trước 30/01/2008, cụ thể:

- Vụ KHĐT cung cấp số liệu về danh mục và thực trạng các dự án BOT đã và đang thực hiện; Khung pháp lý về đầu tư BOT, tình hình điều chỉnh qui mô các dự án trong quá trình triển khai;

- Vụ Pháp chế rà soát lại khung pháp lý về PPP mà tư vấn nêu trong báo cáo và cung cấp bổ sung các văn bản pháp lý hiện có liên quan đến PPP;

- Viện Chiến lược góp ý về các vấn đề liên quan đến dự báo, chính sách phát triển, chiến lược GTVT và điều chỉnh qui hoạch đến 2020;

- Vụ Vận tải góp ý về các vấn đề và số liệu liên quan vận tải;

- Vụ Tài chính góp ý về các vấn đề liên quan đến tư nhân hóa trong lĩnh vực bảo trì đường bộ.

5. Thứ trưởng đề nghị Ngân hàng Thế giới giúp đỡ tìm nguồn và hỗ trợ nghiên cứu thiết kế một dự án áp dụng thí điểm nghiên cứu PPP của Tư vấn DHV.

Ông William D.O.Paterson Trưởng nhóm Cơ sở hạ tầng, Trưởng nhóm công tác chương trình phát triển bền vững tại Việt Nam – Châu Á Thái bình dương Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ cung cấp chuyên gia tư vấn nghiên cứu chuyên nghiệp về lĩnh vực PPP để phối hợp với tư vấn và Bộ GTVT hoàn thiện các kết quả đầu ra của Tư vấn DHV một cách hiệu quả và sẽ tìm nguồn để hỗ trợ nghiên cứu và xây dựng một dự án áp dụng hình thức PPP nêu trên.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện đảm bảo tiến độ các Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng WB tại Hà Nội;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu32/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 32/TB-BGTVT cuộc họp Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì nghe báo cáo giữa kỳ hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu phối hợp đầu tư nhà nước và tư nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 32/TB-BGTVT cuộc họp Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì nghe báo cáo giữa kỳ hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu phối hợp đầu tư nhà nước và tư nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu32/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 32/TB-BGTVT cuộc họp Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì nghe báo cáo giữa kỳ hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu phối hợp đầu tư nhà nước và tư nhân

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 32/TB-BGTVT cuộc họp Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì nghe báo cáo giữa kỳ hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu phối hợp đầu tư nhà nước và tư nhân

              • 28/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực