Thông báo 32/TB-VPCP

Thông báo 32/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thống nhất hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và thực hiện Khoản 2 Điều 11 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 32/TB-VPCP hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ THỐNG NHẤT HƯỚNG DẪN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ THỰC HIỆN KHOẢN 2 ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 01 tháng 02 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về thống nhất hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, thống nhất hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Chính phủ; ý kiến của các đại diện các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Về hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

a) Bộ Y tế căn cứ các quy định của pháp luật bảo hiểm y tế và trách nhiệm được giao tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế để hướng dẫn việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, theo hướng: khuyến khích các thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trong cùng năm tài chính để được hưởng mức giảm trừ mức đóng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

b) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế chú trọng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

2. Về nội dung hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế:

Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ sở khám bệnh, cha bệnh có phương án phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho những bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng, bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện cho người bệnh để không phải về nơi cư trú mua thbảo hiểm y tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: YT, TP, TC, KHĐT;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL,
KTTH, TKBT, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). T.Y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu32/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 32/TB-VPCP hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 32/TB-VPCP hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu32/TB-VPCP
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Khắc Định
       Ngày ban hành04/02/2016
       Ngày hiệu lực04/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 32/TB-VPCP hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 32/TB-VPCP hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

            • 04/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực