Thông báo 320/TB-VPCP

Thông báo 320/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Thông báo 320/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Phú Yên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 320/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ YÊN

Ngày 23 tháng 7 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã thăm, khảo sát thực tế một số xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số dự án quan trọng đang triển khai trên địa bàn tỉnh; đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Tuy Hòa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tình hình xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo bền vững, công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2014 và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên. Kinh tế - xã hội của Tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 kết quả khá, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,8%; các ngành dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng, nhất là dịch vụ du lịch. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn như: Cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A, Nhà máy lọc dầu Vũng Rô và Hầm đường bộ qua đèo Cả làm khá tốt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế có tiến bộ và phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Xây dựng nông thôn mới đạt khá, đến nay toàn tỉnh có 1 xã đạt 16 tiêu chí và 24 xã đạt 10 - 15 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư nâng cấp khang trang hơn; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Tuy nhiên, Phú Yên vẫn là một tỉnh nghèo, quy mô kinh tế nhỏ, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt thấp; đời sống nhân dân nhìn chung còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về Cơ bản, nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, Tỉnh cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đồng thời phân tích nguyên nhân và có giải pháp khắc phục, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; lưu ý làm tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đặc biệt quan tâm đến sản xuất; cải thiện đời sống của nông dân; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, quy hoạch sản xuất sản phẩm gắn với thị trường; liên kết chặt chẽ giữa nông dân với các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

2. Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước: Tỉnh cần đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới quản lý và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh rà soát lại để trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, kế hoạch thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống hạn; tranh thủ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, chủ động bố trí ngân sách địa phương, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện phòng chống hạn; tập trung chuẩn bị và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

4. Chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện, đặc biệt quan tâm đến vấn đề sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thị trường, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, lâu dài, bền bỉ; thực hiện với quyết tâm cao nhưng không nóng vội, không chạy theo thành tích; cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, cần huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện; việc huy động nhân dân đóng góp phải trên cơ sở tự nguyện, phải phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa bàn và khả năng của nhân dân.

5. Về công tác giảm nghèo: Tỉnh cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa với các giải pháp phù hợp với từng loại đối tượng cụ thể, theo hướng tăng hỗ trợ cho vay sản xuất, giảm hỗ trợ cho không để giảm nghèo bền vững và hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo.

6. Đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, giải ngân hết các nguồn vốn đã bố trí trong kế hoạch. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A; Hầm đường bộ qua đèo Cả và Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục chuẩn bị khởi công Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô vào quý IV năm 2014; gắn với xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên và trên địa bàn Tỉnh.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Đồng ý hỗ trợ cho Tỉnh từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 để khắc phục hậu quả hạn hán năm 2014; giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý cụ thể theo quy định.

2. Về kinh phí sửa chữa hồ đập: Tỉnh rà soát lại, lựa chọn các công trình thật sự cấp bách, cần thiết phải sửa chữa để bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 260/TB-VPCP ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về bố trí vốn thực hiện hoàn thành tiểu dự án 2 và tiểu dự án 3 thuộc Dự án hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa - Vũng Rô: Đồng ý ứng trước kế hoạch vốn ngân sách năm 2015 cho Tỉnh để thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất mức vốn ứng cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về hỗ trợ kinh phí để triển khai các dự án cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào và hạ tầng dùng chung của dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô và các dự án khác trong Khu kinh tế: Tỉnh rà soát, lựa chọn dự án, công trình quan trọng, cấp bách sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, thực hiện phân kỳ đầu tư để đưa vào kế hoạch ngân sách từ năm 2015; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất bố trí vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tại khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5565/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

6. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn qua các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An và thành phố Tuy Hòa: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho Dự án; trên cơ sở đó, đề xuất bố trí vốn theo quy định bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của Ngân sách nhà nước.

7. Về vốn vay thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2014: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, cân đối cho Tỉnh vay để thực hiện.

8. Về hỗ trợ đầu tư Dự án hồ chứa Lỗ Chài, huyện Phú Hòa phục vụ tưới cho Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên: Đồng ý chủ trương Dự án đầu tư, Tỉnh xác định rõ phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và phần vốn ngân sách địa phương tự đảm bảo; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạchĐầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ Tỉnh triển khai thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN;
- Lưu: VT, V.III (3), C

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 320/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu320/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 320/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 320/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 320/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Phú Yên
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu320/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 320/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 320/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Phú Yên

           • 11/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực