Thông báo 321/TB-BCĐĐHG

Thông báo 321/TB-BCĐĐHG về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 17 tháng 4 năm 2017

Nội dung toàn văn Thông báo 321/TB-BCĐĐHG 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá


BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/TB-BCĐĐHG

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2017

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá để đánh giá về kết quả thực hiện công tác điều hành giá quý I năm 2017 và đề ra phương hướng điều hành giá những tháng còn lại của năm 2017. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành giá trong quý I năm 2017 đã có sự phối hợp điều hành tích cực và chủ động giữa các Bộ, ngành và địa phương nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đã đề ra, đồng thời tiến tục thực hiện lộ trình thị trường đối với giá một số dịch vụ công. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng giảm dần trong 3 tháng đầu năm 2017. Các Bộ, ngành và địa phương đã chú trọng thực hiện công tác bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chủ động trong công tác dự báo, tính toán mức độ và thời điểm để điều hành giá phù hợp đối với các mặt hàng thiết yếu do Nhà nước quản lý.

2. Dự báo trong 9 tháng còn lại của năm 2017 sẽ còn nhiều thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro gây áp lực lên mặt bằng giá. Vì vậy, trong thời gian còn lại của năm 2017, các Bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục chủ động và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành giá để giảm nhẹ các rủi ro của áp lực tăng giá, bên cạnh đó, khai thác triệt để các yếu tố giảm giá hàng hóa dịch vụ theo yếu tố thị trường để kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm 2017 ở mức dưới 4%, từ đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ cho tăng trưởng, đồng thời đạt mục tiêu điều chỉnh giá một số dịch vụ công theo lộ trình thtrường; trong đó tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ sau:

a. Về chính sách tiền tệ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Kiểm soát tổng mức tín dụng cả về cơ cấu và chất lượng tín dụng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất; phấn đấu kiểm soát lạm phát bản ở mức không quá 1,8%.

b. Về điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu:

- Giá xăng dầu: Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, phối hợp với Tổng cục Thống kê tính toán tác động của việc điều chỉnh, qua đó sử dụng quỹ bình n giá với liều lượng thích hợp, nhất là trong thời điểm điều chỉnh giá các mặt hàng khác để kiểm soát mặt bằng giá chung.

- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế: Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục thống kê tính toán, đề xuất phương án, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá để xem xét, hướng dẫn các địa phương thời điểm điều chỉnh giá phù hợp bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát và không gây xáo trộn lớn.

- Giá dịch vụ giáo dục: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm bắt cụ thể thời điểm và mức điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục tại địa phương để đánh giá mức giá hiện hành so với khung, mức trần học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; tđó phối hợp với Tổng cục Thống kê dự báo và đánh giá tác động đến chỉ số giá tiêu dùng cả nước gửi Bộ Tài chính để tính toán kịch bản điều hành giá chung. Đng thời, phối hợp với địa phương chỉ đạo các cơ sở đào tạo tiết giảm chi phí hoạt động, không thu thêm các khoản thu ngoài học phí theo quy định.

- Giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực ca khu cảng bin; giá dịch vụ đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đ kinh doanh (BOT): Bộ Giao thông vận tải đánh giá kỹ tác động, kiểm soát chặt chẽ phương án giá, tình hình điều chỉnh các loại giá, phí, tránh tạo dư luận không tốt trong xã hội cũng như tránh gây xáo trộn đối với hoạt động cung ứng, sử dụng dịch vụ; sớm có phương án điều chỉnh giá dịch vụ BOT của các trạm đã quyết toán trong năm 2017 theo hướng ưu tiên giảm giá hơn giảm thi gian thu phí. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện việc thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải trong tháng 5 năm 2017.

- Giá thuốc chữa bệnh cho người: Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện và triển khai đấu thầu tập trung thuốc chậm nhất trong tháng 5 năm 2017, với mục tiêu giảm giá thuốc từ 10% đến 15% trong năm 2017.

- Giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi: Bộ Công Thương thực hiện quản lý theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017.

- Giá lương thực, thực phẩm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, theo dõi sát diễn biến thị trường các mặt hàng nông sản, phối hợp với Bộ Công Thương cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, đường, muối ăn nhằm ổn định giá cả thị trường.

- Các Bộ, ngành khác và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực phụ trách, báo cáo các vấn đề bất thường gửi Bộ Tài chính tổng hợp đưa ra thảo luận và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tại cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

c. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Bộ Công Thương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2016 - 2020; dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý giá đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá thuộc thẩm quyền, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình xây dựng giá các dịch vụ do UBND ban hành nhưng thuộc thẩm quyền quản lý chuyên môn của các Bộ, hoàn thiện các hưng dẫn về định mức kinh tế, kỹ thuật theo quy định để làm cơ sở cho việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ theo cơ chế thị trường, đề xuất lộ trình điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường.

- Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu hướng dẫn về quyết toán hợp đồng BOT, đồng thời nghiên cứu tăng chế tài xử lý đối với các đơn vị chậm quyết toán theo quy định.

d. Về công tác dự báo: Các Bộ, ngành tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình điều hành giá các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, đề xuất các kiến nghị điều hành giá phù hợp gửi Bộ Tài chính tổng hợp vào báo cáo chung. Tổng cục Thống kê phối hợp với các Bộ ngành liên quan trong việc xây dựng các kịch bản và tính toán tác động của việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu ti chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm bảo đm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán, cân đối chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp gắn điều hành tăng trưởng với vấn đề kiểm soát lạm phát.

3. Các Bộ tổng hợp báo cáo theo nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng-Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại Thông báo này và gửi Bộ Tài chính tổng hợp chung theo đường công văn và thư điện tử: [email protected] trước ngày 20 tháng 6 năm 2017 để xây dựng báo cáo phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá theo quy định.

Bộ Tài chính xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Phó TTg Vương Đình Huệ - Trưởng ban (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá;
- Các Bộ: TC, CT, Y t
ế, GD&ĐT, GTVT, TT&TT, NN&PTNT, TN&MT, XD, KH&ĐT, LĐTB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để thực hiện);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để thực hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, BCĐĐHG.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 321/TB-BCĐĐHG

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu321/TB-BCĐĐHG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2017
Ngày hiệu lực05/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 321/TB-BCĐĐHG

Lược đồ Thông báo 321/TB-BCĐĐHG 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 321/TB-BCĐĐHG 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu321/TB-BCĐĐHG
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Điều hành giá
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành05/05/2017
        Ngày hiệu lực05/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 321/TB-BCĐĐHG 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 321/TB-BCĐĐHG 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá

           • 05/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực