Thông báo 321/TB-VPCP

Thông báo 321/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 321/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Bình Định


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 321/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 01 và 02 tháng 8 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc tại tỉnh Bình Định; dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5; kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định. Cùng dự làm việc với Phó Thủ tướng có đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Giao thông vận tải, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014, công tác phòng chống tội phạm, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định; ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn và những thành tích đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Định. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, kinh tế của Tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, phát triển. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 10,71%; công nghiệp, xây dựng tăng 6,33%; dịch vụ tăng 11,06%; kim ngạch xuất khẩu đạt 313,2 triệu USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ, nhất là nông nghiệp được mùa... các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định.

2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả khá; Tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 37 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014. Triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đã điều tra làm rõ 316/362 vụ phạm pháp hình sự... an ninh chính trị được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

3. Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Bình Định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có nhiều cố gắng; tuy nhiên kết quả thực hiện còn chưa bảo đảm tiến độ đề ra, nhiều hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng, các khu tái định cư triển khai chậm. Nguyên nhân là do lãnh đạo các cấp chưa dành nhiều thời gian để chỉ đạo thực hiện; đối thoại với nhân dân còn chưa thường xuyên; công tác phổ biến và vận dụng cơ chế, chính sách trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn bất cập.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra; hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; thu hút đầu tư trong nước chưa nhiều; tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn cao; an ninh nông thôn, nhất là tội giết người, tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; khiếu kiện đông người vẫn còn diễn ra ở một số nơi.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 đã đặt ra, Tỉnh cần quan tâm làm tốt một số việc sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ.

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án mở rộng quốc lộ 1A chậm nhất vào ngày 15 tháng 8 năm 2014, riêng 3 cầu thuộc Dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành chậm nhất ngày 30 tháng 8 năm 2014 (gồm các cầu: Tiên Hội, Châu Thành, Vạn Thuận 1). Trong đó, lưu ý cần xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường vận động, đối thoại trực tiếp với người dân; vận dụng các cơ chế, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để hỗ trợ tối đa cho người bị ảnh hưởng; không để xảy ra khiếu kiện; đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng, tham ô, tham nhũng trong thực thi công vụ; cương quyết cưỡng chế, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp chống đối, cố tình không bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

3. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ngư dân tổ chức khai thác đánh bắt xa bờ, đặc biệt là khai thác cá ngừ đại dương; triển khai có hiệu quả mô hình thí điểm đánh bắt và bảo quản cá ngừ đại dương để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

4. Kiên quyết xử lý các hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả, nhất là hàng hóa qua cảng biển Quy Nhơn; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Thực hành tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác.

5. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là trong những tháng cuối năm; bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường công tác quốc phòng an ninh.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về tạm ứng nguồn kinh phí xây dựng các khu tái định cư cho đoạn vốn BOT để địa phương nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định (bao gồm 02 dự án BOT: Bắc Bình Định, đoạn Km1125-Km1153 và Nam Bình Định, đoạn Km1212+400 - Km1243 và 01 dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đoạn Km1153 + Km1212+400): Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 523/TTg-KTTH ngày 21 tháng 4 năm 2014.

2. Về bố trí vốn thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1A) và Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19B; cho phép sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A và các nguồn hợp pháp khác để triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe khách liên tỉnh); cổ phần hóa cảng Quy Nhơn: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D (đoạn ngã ba Phú Tài - ngã ba Long Vân): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án bổ sung vốn cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Về nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát: Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, xử lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định: Giao Bộ Nội vụ phối hợp, hướng dẫn tỉnh lập Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

6. Về lĩnh vực văn hóa:

- Về hỗ trợ kinh phí đối với Dự án mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất; trước mắt thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

- Về chuẩn bị hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận nghệ thuật Bài Chòi khu 5 (cũ) là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đồng ý chủ trương lập hồ sơ; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn các tỉnh chuẩn bị, lập hồ sơ và phương án huy động kinh phí theo quy định để phấn đấu trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3), pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 321/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu321/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 321/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 321/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 321/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Bình Định
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu321/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 321/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 321/TB-VPCP 2014 buổi làm việc lãnh đạo Bình Định

           • 11/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực