Thông báo 321/TB-VPCP

Thông báo 321/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 321/TB-VPCP 2020 dự thảo Nghị định giao khu vực biển cho tổ chức khai thác tài nguyên biển


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC GIAO CÁC KHU VỰC BIỂN NHẤT ĐỊNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. Sau khi nghe đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các ý kiến tại cuộc họp, đồng thời rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định để hoàn thiện dự thảo đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

2. Về thời hạn giao, công nhận khu vực biển tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, trao đổi với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn theo hướng:

- Đối với các dự án đầu tư nói chung (bao gồm cả các dự án nhỏ, có thời gian thực hiện ngắn...) thì thời hạn giao khu vực biển là không quá 30 năm (có thể được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn không quá 20 năm).

- Riêng đối với các dự án đầu tư có thời gian thực hiện trên 30 năm thì thời hạn giao khu vực biển phải tương ứng với thời gian thực hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo pháp luật về đầu tư và không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: QP, CA, TP, TC, NNPTNT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: PL, KGVX, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 321/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu321/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2020
Ngày hiệu lực08/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(11/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 321/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 321/TB-VPCP 2020 dự thảo Nghị định giao khu vực biển cho tổ chức khai thác tài nguyên biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 321/TB-VPCP 2020 dự thảo Nghị định giao khu vực biển cho tổ chức khai thác tài nguyên biển
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu321/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành08/09/2020
        Ngày hiệu lực08/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (11/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 321/TB-VPCP 2020 dự thảo Nghị định giao khu vực biển cho tổ chức khai thác tài nguyên biển

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 321/TB-VPCP 2020 dự thảo Nghị định giao khu vực biển cho tổ chức khai thác tài nguyên biển

              • 08/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực