Thông báo 3217/TB-BNN-ĐMDN

Thông báo 3217/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3217/TB-BNN-ĐMDN thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cơ điện


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3217/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI

Ngày 26/6/2012, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Hội đồng thẩm định), chủ trì cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi (Tổng công ty).

Tham gia thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Tổng cục Thủy lợi; Cục Quản lý xây dựng công trình; Cục Chế biến Thương mại Nông lâm Thủy sản và nghề Muối; Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT và Tổng công ty.

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo tóm tắt Phương án Tái cơ cấu, báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:

1. Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty về cơ bản đã đề cập được các nội dung chủ yếu, đây là vấn đề mới nhưng Tổng công ty đã cố gắng trong việc xây dựng Phương án; tuy nhiên Tổng công ty cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung qua ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định để Phương án đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của Tổng công ty nhà nước.

2. Về nội dung Phương án Tái cơ cấu:

Phần đánh giá thực trạng và sự cần thiết cần viết ngắn gọn, khái quát tổng hợp.

Tái cơ cấu về ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty cần rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 đã được Bộ phê duyệt để xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính; Tổng công ty cần chú ý phát triển lĩnh vực cơ khí và sản xuất phụ tùng thay thế (đầu tư thủy điện sẽ giảm dần).

Cần rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc) để công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả; công tác đào tạo nguồn nhân lực cần phù hợp với định hướng, mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh chính.

Công tác sắp xếp đổi mới đối với các đơn vị thành viên về cơ bản Tổng công ty đã thực hiện xong, Tổng công ty cần tích cực công tác chuẩn bị cổ phần hóa Công ty mẹ và Công ty TNHH 1 TV Thiết bị Mê Kông để thực hiện khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tái cơ cấu đầu tư và tài chính: cần bổ sung danh mục các dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện và phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án.

Việc thoái vốn, bán bớt 1 phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn; đối với các đơn vị yếu kém, quy mô nhỏ bé không phát triển được cần thoái hết vốn để bổ sung vốn cho Công ty mẹ.

Phương án cần bổ sung số liệu, chỉnh sửa các biểu bảng cụ thể; bổ sung các giải pháp phù hợp với các nội dung tái cơ cấu.

3. Giao Ban Đổi mới và Quản lý DNNN hướng dẫn Tổng công ty chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Phương án theo góp ý của Hội đồng thẩm định để trình Bộ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Vụ: Tài chính, KH; Tổ chức cán bộ;
- Cục QLXD CT; Chế biến TM NLTS và NM;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Công đoàn ngành NN và PTNT;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3217/TB-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3217/TB-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực06/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3217/TB-BNN-ĐMDN

Lược đồ Thông báo 3217/TB-BNN-ĐMDN thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cơ điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3217/TB-BNN-ĐMDN thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cơ điện
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3217/TB-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành06/07/2012
        Ngày hiệu lực06/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3217/TB-BNN-ĐMDN thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cơ điện

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3217/TB-BNN-ĐMDN thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cơ điện

              • 06/07/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/07/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực