Thông báo 3219/TB-BNN-ĐMDN

Thông báo 3219/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Vật tư nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3219/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3219/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Ngày 26/6/2012, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Hội đồng thẩm định), chủ trì cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp (Tổng công ty).

Tham gia thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT và Tổng công ty.

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo Phương án Tái cơ cấu, báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:

1. Việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước xuất phát từ tình hình thực tế về công tác quản lý, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau nhiều năm đã bộc lộ, nảy sinh nhiều vấn đề yêu cầu phải thực hiện củng cố, sắp xếp toàn diện. Tổng công ty cần nghiêm túc nghiên cứu xây dựng Phương án tái cơ cấu để xác định mục tiêu, định hướng phát triển bền vững của Tổng công ty; tăng cường và đổi mới công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng các nguồn lực do Nhà nước giao.

Phương án tái cơ cấu và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 sau khi được Bộ phê duyệt là cơ sở pháp lý để Tổng công ty tổ chức thực hiện.

2. Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty còn sơ sài, chưa có số liệu và phân tích cụ thể; Tổng công ty cần nghiên cứu, bổ sung chỉnh sửa, rà soát toàn bộ nội dung, số liệu, biểu bảng theo góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định.

3. Về nội dung Phương án Tái cơ cấu:

Phần đánh giá thực trạng và sự cần thiết tái cơ cấu cần viết ngắn gọn, khái quát, tổng hợp.

Về mục tiêu, định hướng phát triển: phạm vi hoạt động kinh doanh của Tổng công ty rất rộng, nhưng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty chủ yếu là kinh doanh phân bón và trong mấy năm gần đây chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản; Tổng công ty cần nghiên cứu kỹ để xác định được định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh chính cho phù hợp.

Về tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty cần rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 đã được Bộ phê duyệt xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh hoạt động không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính.

Cần rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc) để công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng, mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh chính; kế hoạch sắp xếp cổ phần hóa Tổng công ty cần nghiên cứu kỹ, chuyển hướng hoạt động kinh doanh để Tổng công ty ổn định và phát triển bền vững.

Về tái cơ cấu đầu tư và tài chính: cần bổ sung danh mục các dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện và phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư; đối với dự án đầu tư không hiệu quả, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính cần xem xét kỹ để cắt giảm, thoái vốn hoặc chuyển giao phù hợp với quy định.

Việc thoái vốn, bán bớt 1 phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết cần có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn;

Phương án cần bổ sung các giải pháp phù hợp với các nội dung tái cơ cấu; bổ sung chỉnh sửa, thuyết minh số liệu tại các biểu bảng cụ thể, chính xác.

Phần kiến nghị: cần nghiên cứu kỹ để đưa ra các kiến nghị sát thực (như việc tranh chấp quyền lợi giữa Tổng công ty và Công ty Vinacam; dự án Đống Đa; khai thác sử dụng các nguồn lực đất đai, kho tàng hiện có để sử dụng có hiệu quả), phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Giao Ban Đổi mới và Quản lý DNNN hướng dẫn, kiểm tra Tổng công ty chình sửa, bổ sung và hoàn thiện Phương án theo góp ý của Hội đồng thẩm định để trình Bộ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Vụ: Tài chính, KH; Tổ chức cán bộ;
- Công đoàn ngành NN và PTNT;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3219/TB-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3219/TB-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực06/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3219/TB-BNN-ĐMDN

Lược đồ Thông báo 3219/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3219/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3219/TB-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành06/07/2012
        Ngày hiệu lực06/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3219/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3219/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần

              • 06/07/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/07/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực