Thông báo 325/TB-VPCP

Thông báo 325/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 325/TB-VPCP công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu phương hướng 6 tháng cuối 2014


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 325/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Ngày 29 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ và cơ quan: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Nội vụ báo cáo về công tác cải cách hành chính trong thời gian qua và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014. Trong những tháng cuối năm, các Bộ, ngành, địa phương cần nhận thức sâu sắc và quan tâm hơn nữa tới công tác cải cách hành chính; bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết cho công tác này để tạo được chuyển biến tích cực về cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo khắc phục hạn chế thời gian qua, đặc biệt trong việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình phối hợp, liên thông hồ sơ thủ tục hành chính giữa các cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính…

2. Để thúc đẩy công tác cải cách hành chính nói chung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nói riêng, yêu cầu các cơ quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Nghiên cứu, áp dụng các hình thức tuyên truyền sinh động, dễ hiểu; chỉ đạo các đài truyền hình ưu tiên phát sóng các chương trình cải cách hành chính vào khung giờ thuận lợi cho người dân theo dõi, góp ý kiến.

Đẩy mạnh tham mưu, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

b) Bộ Nội vụ:

- Triển khai quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên; lập dự toán ngân sách cho công tác cải cách hành chính năm 2015.

- Phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, nghiên cứu, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực để triển khai thực hiện, tạo đột phá cho công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Văn phòng Ban Chỉ đạo cần lựa chọn những cán bộ am hiểu công việc, thường xuyên đề xuất công việc với thường trực Ban Chỉ đạo.

- Nghiên cứu Đề án thí điểm mô hình Trung tâm hành chính công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các Bộ, ngành, địa phương trong tháng 8 năm 2014.

- Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014, trong đó cần nêu cụ thể những tồn tại, hạn chế và đề xuất các sáng kiến, phương hướng, nhiệm vụ để thúc đẩy công tác này.

Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ năm 2015, lưu ý một số vấn đề đột phá trong cải cách hành chính, đặc biệt cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cấp bách để ưu tiên triển khai.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực có văn bản quán triệt nhiệm vụ tới từng thành viên Ban Chỉ đạo, đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc tạo chuyển biến tích cực đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, cần chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ.

c) Bộ Tư pháp:

- Tiếp tục tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện để nâng cao chất lượng thể chế; công khai, minh bạch quy trình thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung chỉ đạo đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh, cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

- Lập dự toán ngân sách cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

d) Các Bộ, ngành, địa phương:

- Phải có chương trình, kế hoạch cụ thể cải cách hành chính thuộc phạm vi của mình trong 6 tháng cuối năm 2014.

- Tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Công bố chỉ số về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công.

- Phối hợp trong công tác cải cách hành chính, trong hoạt động giữa các Ban Chỉ đạo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong việc triển khai các đề án cải cách hành chính.

đ) Về công tác kiểm tra cải cách hành chính:

Bộ Nội vụ lập kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm trưởng đoàn tại một số cơ quan, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính và một số lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp và người dân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3). LHN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 325/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu325/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 325/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 325/TB-VPCP công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu phương hướng 6 tháng cuối 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 325/TB-VPCP công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu phương hướng 6 tháng cuối 2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu325/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Nên
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 325/TB-VPCP công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu phương hướng 6 tháng cuối 2014

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 325/TB-VPCP công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu phương hướng 6 tháng cuối 2014

             • 13/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực