Thông báo 326/TB-VPCP

Thông báo 326/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 12 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 326/TB-VPCP các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 326/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 12 BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 10 tháng 9 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo để kiểm điểm tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, một số Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư công trình, dự án trọng điểm và một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm của ngành, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Ban Chỉ đạo đánh giá cao các kết quả đã đạt được đối với các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải trong thời gian vừa qua; Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành và địa phương đã rất quyết tâm, nỗ lực thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và của Trưởng Ban Chỉ đạo đối với việc phát triển hạ tầng giao thông vận tải. Kết quả 9 tháng đầu năm 2015 đã có thêm 03 công trình, dự án trọng điểm được khởi công (cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giai đoạn 2; Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương). Đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng các công trình trọng điểm: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Nhà ga T2 - Cảng hàng không Nội Bài; đưa vào khai thác 770 km dự án quốc lộ 1; thông xe toàn bộ 663 km đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên; hoàn thành dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (giai đoạn 1); đưa vào khai thác 20 km đầu tiên của dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành và địa phương tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt trong việc tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trọng điểm của Ngành, nhiều nhiệm vụ được thực hiện có hiệu quả thiết thực, cụ thể:

- Năng lực của hạ tầng giao thông vận tải ngày càng được tăng cao đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân.

- Triển khai mạnh mẽ các dự án của Ngành theo hình thức đầu tư PPP (BOT, BT) nhằm giảm áp lực đầu tư từ ngân sách nhà nước.

- Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch và trong công tác giải phóng mặt bằng dự án được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi công các công trình, dự án trọng điểm.

- Kịp thời, quyết liệt chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ chất lượng thi công, giải ngân các công trình, dự án trọng điểm của ngành, đặc biệt các dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 triển khai theo Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; đã hoàn thành Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế của vùng.

Bên cạnh các kết quả đạt được, tại một số công trình, dự án trọng điểm đang triển khai vẫn còn khó khăn, vướng mắc: về tiến độ, đặc biệt là các dự án đường sắt đô thị; về vốn giải phóng mặt bằng; về chất lượng công trình, dự án, nhất là đối với các dự án BOT.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Bộ Giao thông vận tải

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; xây dựng kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành. Tập trung nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự án, đặc biệt tập trung vào vai trò, trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và Tư vấn giám sát.

- Chỉ đạo Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm chi phí đầu tư, trong đó yêu cầu lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, giải pháp kỹ thuật - công nghệ, vật liệu thi công hợp lý; tăng cường quản lý đấu thầu, công tác kiểm soát giá thành xây dựng, định mức, đơn giá công trình.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý chất lượng, tiến độ công trình, dự án, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên tất cả công trình, dự án; đặc biệt chú trọng công tác khảo sát, thiết kế đảm bảo bền vững công trình, tạo êm thuận tại điểm tiếp giáp giữa đường và cầu.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là với địa phương để kịp thời giải quyết cơ chế chính sách, giám sát quản lý tiến độ thi công, chất lượng công trình, công tác giải phóng mặt bằng. Một số công trình thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh nhất từ trước đến nay như quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên cần có tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

2. Bộ Xây dựng

- Tiếp tục rà soát, cải cách các thủ tục đầu tư, hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, rút ngắn thời gian thực hiện dự án, sớm đưa lại hiệu quả đầu tư cho xã hội.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quá tình thực hiện “Quy hoạch khu dân cư, đô thị” để đồng bộ, thống nhất về công tác quy hoạch; phát huy hiệu quả đầu tư dự án, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư PPP; tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải giải quyết kịp thời các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức PPP, đảm bảo đúng quy định hiện hành; xem xét, tổng hợp nhu cầu vốn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án công trình giao thông, đặc biệt là vốn đối ứng cho các dự án ODA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Bộ Tài chính: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong công tác giải ngân; công tác tạm ứng hợp đồng đặc biệt đối với các dự án ODA; tăng cường quản lý công tác kiểm soát vốn đầu tư theo quy định; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Bộ Chính trị phương án sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp để bổ sung vốn đối ứng ODA.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát các mỏ vật liệu đảm bảo chất lượng, trữ lượng; hướng dẫn thủ tục khai thác mỏ đảm bảo cung cấp kịp thời nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, đặc biệt là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, chú trọng chỉ đạo, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án cụ thể đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công công trình, dự án trọng điểm; kịp thời xử lý các trường hợp không chấp hành pháp luật.

7. Đồng ý bổ sung Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối với Dự án đường Hồ Chí Minh: Giao Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai phương án sử dụng vốn dư để thực hiện các dự án bổ sung (sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua), đảm bảo hiệu quả đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4902/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 6 năm 2015 về việc chấp thuận phương án sử dụng vốn dư các dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

2. Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1

- Đoạn Hà Nội - Cần Thơ: Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận giải quyết dứt điểm phần mặt bằng thi công còn vướng mắc.

- Đoạn Hà Nội - Bắc Giang: Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của Dự án.

3. Đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Long An, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ dự án.

- Giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn đối ứng đáp ứng tiến độ triển khai dự án.

4. Đối với Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đẩy nhanh công tác triển khai xây dựng các khu tái định cư, tập trung giải phóng mặt bằng còn lại; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết chính sách bồi thường đối với đất quy hoạch là rừng phòng hộ nhưng dân vẫn sử dụng ổn định từ trước 2004 đến nay; tạo điều kiện để nhà thầu thực hiện các thủ tục xin cấp mỏ vật liệu phục vụ thi công.

- Giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn đối ứng đáp ứng tiến độ triển khai dự án.

5. Đối với Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khẩn trương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và việc người dân cản trở thi công tại vị trí Dự án trên địa bàn huyện Bình Giang.

- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) bố trí đủ vốn để thi công; khẩn trương chỉ đạo Nhà thầu, Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Đoạn từ nút giao quốc lộ 39 đến nút giao quốc lộ 10 chậm nhất trước ngày 20 tháng 9 năm 2015; thông xe toàn tuyến vào đầu tháng 12 năm 2015.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng hoàn trả các chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư do VIDIFI đã tạm ứng. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu xử lý phương án bù trừ chi phí giải phóng mặt bằng khi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Dự án.

6. Đối với Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết: Các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 287/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2015.

7. Đối với Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang khẩn trương hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng 5 gói thầu đã khởi động lại trong tháng 8 tháng 2015 và bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trong năm 2015.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và đàm phán ký kết hợp đồng BOT chính thức.

8. Đối với Dự án nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức Hợp đồng BOT: Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án Thăng Long, Nhà đầu tư và Tư vấn thiết kế phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm cấp chỉ giới đường đỏ cho giai đoạn 2 của dự án làm cơ sở triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công.

9. Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BOT: Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt để nhà thầu triển khai thêm các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ Dự án.

10. Đối với Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa theo hình thức Hợp đồng BOT và BT: Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo sớm giải phóng mặt bằng công trình cầu Suối Dừa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai, đáp ứng tiến độ yêu cầu của Dự án.

11. Đối với Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, TP. Hải Phòng: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn đối ứng đáp ứng tiến độ.

12. Đối với các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh:

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 258/TB-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2015.

- Để đồng bộ trong việc thi công và không ảnh hưởng đến vận hành, khai thác tuyến metro số 1 sau này, đồng ý về nguyên tắc xây dựng phần khung nhà ga của tuyến metro số 2 bên dưới nhà ga Bến Thành của tuyến metro số 1 bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với JICA về nguồn vốn cho hạng mục này.

13. Đối với các dự án đường sắt đô thị Hà Nội: Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 14 tháng 8 năm 2015.

14. Đồng ý về nguyên tắc Bộ Giao thông vận tải thực hiện thí điểm ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng (thuộc hồ sơ thiết kế kỹ thuật) đối với các dự án đường sắt đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư. Trong quá trình thực hiện thí điểm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải những khó khăn, vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng.

15. Đối với Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân: Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Dự án.

16. Đối với Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Dự án cảng Lạch Huyện): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn đối ứng đáp ứng tiến độ.

17. Dự án Đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu: Bộ Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra hiện trường và chỉ đạo quyết liệt nhà thầu huy động tối đa năng lực, khắc phục khó khăn bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Có biện pháp kiên quyết xử lý đối với nhà thầu thi công chậm để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT, XD, GTVT, TNMT;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, Đồng Nai;
- Các Cục: Hàng không VN; Đường sắt VN, Hàng hải VN;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tổng công ty: Hàng hải VN, Đường sắt VN, PT hạ tầng và ĐT tài chính VN, Cảng hàng không VN, ĐTPT đường cao tốc VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 326/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu326/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2015
Ngày hiệu lực26/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 326/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 326/TB-VPCP các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 326/TB-VPCP các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu326/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành26/09/2015
        Ngày hiệu lực26/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 326/TB-VPCP các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải 2015

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 326/TB-VPCP các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải 2015

           • 26/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực