Thông báo 327/TB-VPCP

Thông báo 327/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đánh giá kết quả hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và giải pháp tiếp theo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 327/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP FDI VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾP THEO

Ngày 08 tháng 8 năm 2014, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan về việc đánh giá kết quả hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các giải pháp tiếp theo. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng; Trung Hải kết luận như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong thời gian ngắn đã triển khai tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp FDI, góp phần đảm bảo ổn định môi trường đầu tư của Việt Nam, đã nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục hướng dẫn công khai các nội dung về: lao động, tiền lương, thuế, bảo hiểm (trừ điểm đ mục 2), tín dụng, thị thực nhập cảnh, như tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản thông báo kết luận số 300/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 2014, đồng thời triển khai các công việc cụ thể như sau:

I. Đối với các địa phương:

- Đôn đốc các doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ xác định thiệt hại

- Thống kê đầy đủ số liệu các chi phí đã hỗ trợ, tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 8 năm 2014.

- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, nắm chắc tình hình địa bàn và thông tin nội bộ, sẵn sàng các phương án ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn vướng mắc phát sinh.

- Đẩy mạnh công tác dân vận đối với quần chúng nhân dân, công nhân và các nhà đầu tư.

II. Đối với các Bộ, ngành: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao và có văn bản hướng dẫn trước ngày 20 tháng 8 năm 2014 về các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp FDI.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, tổng hợp đầy đủ các văn bản chỉ đạo liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đồng bộ hỗ trợ các doanh nghiệp FDI; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật các đề xuất của đại diện các doanh nghiệp bị thiệt hại để chủ động có các phương án xử lý phù hợp.

- Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ nguồn vốn còn thiếu của Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại Khu kinh tế Vũng Áng và Dự án cấp nước cho nhà máy thép Formosa từ ngân sách kế hoạch năm 2015 cho tỉnh Hà Tĩnh.

2. Bộ Tài chính: đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm... để thay thế cho số lượng nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm... bị mất hoặc hư hỏng, thiệt hại; đôn đốc các công ty bảo hiểm khẩn trương hoàn tất việc chi ứng tiền bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại.

3. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các phần tử cầm đầu, xúi giục, kích động người dân có các hành vi vi phạm pháp luật vừa qua.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP; các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: CA, TC, CT, NG, KHĐT, TNMT, TP, GTVT, LĐ-TBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, QHQT(3).GT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 327/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu327/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 327/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 327/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 327/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu327/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 327/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 327/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

              • 14/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực