Thông báo 3272/TB-TCHQ

Thông báo 3272/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là DLP04 Chất pha màu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3272/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu DLP04 chất pha màu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3272/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 01/TB-PTPL ngày 5/01/2016 của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại Đà Nẵng và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: DLP04 Chất pha màu (chất màu vô cơ/ hữu cơ _ pigment -Eva-6991 black pigment (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam; Địa chỉ: Khu CN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600492775.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10063199791/A12 ngày 16/11/2015 tại Chi cục hải quan Thống Nhất, Cục hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm màu hữu cơ phân tán trong Poly(ethylene-co-vinyl acetate) và chất độn vô cơ, dạng hạt màu đen.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm màu hữu cơ phân tán trong Poly(ethylene-co-vinyl acetate) và chất độn vô cơ, dạng hạt màu đen.

thuộc nhóm 32.04 “Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm đã được ghi trong Chú giải 3 của Chương này dựa trên chất màu hữu cơ tng hợp; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm 1 gạch - Cht màu hữu cơ tổng hợp và các chế phẩm từ chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này:”, mã số 3204.17.00 “- - Thuốc màu và các chế phẩm từ chúng”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành ./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục hải quan Thống Nhất,
- Cục hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Trung t
âm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Dona Paci
fic Việt Nam; Địa chỉ: Khu CN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3272/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3272/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3272/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 3272/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu DLP04 chất pha màu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3272/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu DLP04 chất pha màu 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3272/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 3272/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu DLP04 chất pha màu 2016

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 3272/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu DLP04 chất pha màu 2016

            • 20/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực