Thông báo 329/TB-VPCP

Thông báo 329/TB-VPCP năm 2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án điện tại trung tâm điện lực Thái bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 329/TB-VPCP ý kiến kết luận tình hình thực hiện các dự án điện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRONG CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đi công tác tại tỉnh Thái Bình, tham dự Lễ khánh thành Hệ thống thu gom khí và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 & 106 giai đoạn 1; kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Nhà máy sản xuất Amôn Nitrat Thái Bình; kiểm tra tình hình thi công xây dựng tại các công trường xây dựng các dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án điện tại Trung tâm Điện lực Thái Bình. Cùng dự làm việc có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (EVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và đại diện các Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tham gia đầu tư xây dựng các công trình nêu trên.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của các Tập đoàn, Ban Quản lý và Nhà thầu tại các dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và Thái Bình 2, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã và đang được đầu tư xây dựng nhiều dự án lớn: Dự án Hệ thống thu gom khí giai đoạn 1 đã đưa khí từ mỏ Thái Bình vào bờ được khánh thành ngày hôm nay sẽ đảm bảo cung cấp bổ sung nguồn khí đốt cho các nhà máy trong Khu công nghiệp Tiền Hải, thay thế cho nhiên liệu dầu DO, FO, LPG, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và môi trường trong Khu công nghiệp; Nhà máy sản xuất Amôn Nitrat Thái Bình được hoàn thành bàn giao từ tháng 6 năm 2015, đã đưa vào sản xuất ổn định. Việc đưa vào vận hành các dự án trên đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Các dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và Thái Bình 2 đang được khẩn trương đầu tư xây dựng, khi đưa vào vận hành giai đoạn 2017 - 2018, hai Dự án này với tổng công suất 1.800 MW sẽ góp phn bảo đảm cung cấp điện không chỉ cho tỉnh Thái Bình nói riêng, khu vực các tỉnh đồng bằng nói chung mà còn hỗ trợ cung cấp điện cho các tỉnh miền Nam qua đường giây 500 kV vào đúng giai đoạn khu vực này có nhiều khả năng xảy ra thiếu điện.

2. Các dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và Thái Bình 2 đã cơ bản khắc phục được các khó khăn, vướng mắc, đã rõ về tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đã giải quyết, các công trình đường dây tải điện đã được chuẩn bị để đưa vào đồng bộ theo yêu cầu của các dự án nguồn điện; đạt được kết quả như ngày hôm nay là do có sự hỗ trợ của các Bộ, cơ quan liên quan trong việc tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, hỗ trợ thu xếp đủ vốn; sự giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Bình; sự cố gắng nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn và người dân trong vùng Dự án.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương các các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy, xã Mỹ Lộc và người dân xã Mỹ Lộc; biểu dương các Tập đoàn: EVN, PVN, nhà thầu: PVC, LILAMA, Marubeni,... đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình đầu tư xây dựng các Dự án.

3. Tuy nhiên, trong thời gian tới các công việc còn nhiều, một số công trình, hạng mục, như: Cảng than, đường ống dẫn nước ngọt, hệ thống nưc tuần hoàn,... còn chậm so với tiến độ đề ra, yêu cầu các đơn vị có liên quan cần phải cố gắng hơn nữa để các công trình được đưa vào đồng bộ, đáp ứng tiến độ đưa vào vận hành của các tổ máy; các Tập đoàn tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương trong việc đầu tư, nâng cấp các công trình an sinh, xã hội, như: trường học, trạm y tế,... góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và chính quyền địa phương. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ chủ đầu tư các Dự án trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

II. VỀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Bộ Công Thương:

- Chỉ đạo cập nhật tiến độ của các dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và Thái Bình 2 theo báo cáo của các Tập đoàn EVN và PVN trong đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:

+ Đẩy nhanh công tác thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

+ Xem xét, giải quyết đề nghị của Tập đoàn PVN về việc chuyển đổi hợp đồng EPC đã ký từ giá trọn gói sang Hợp đồng EPC theo giá kết hợp; chi phí quản lý dự án của Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

- Hỗ trợ Tập đoàn PVN trong quá trình thi công tuyến ống nước ngọt để bảo đảm hiệu quả chung của Dự án trong quá trình thi công cũng như trong công tác vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng tuyến ống sau này của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ Tập đoàn EVN trong công tác bi thường giải phóng mặt bằng:

+ Khu quản lý vận hành và sửa chữa của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình để bàn giao mặt bằng cho EVN trong tháng 10 năm 2015.

+ Các dự án lưới điện đồng bộ với Trung tâm Điện lực Thái Bình để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công theo đúng tiến độ yêu cầu.

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành chức năng của Tỉnh tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên công trường xây dựng các nhà máy điện, đảm bảo việc thi công thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh phối hợp với chủ đầu tư các dự án điện, nghiên cứu sử dụng tro xỉ trong san lấp, làm đê, kè, nền đường, đường giao thông nông thôn, phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng,...

- Chỉ đạo công an tỉnh Thái Bình phối hợp với chủ đu tư trong công tác bảo vệ an toàn trên công trường xây dựng các nhà máy điện; nhất là trong việc bảo đảm an toàn, chống cháy nổ tại Nhà máy sản xuất Amôn Nitrat Thái Bình.

3. Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Na m

- Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên trên công trường, yêu cầu nhà thầu ngoài việc bảo đảm chất lượng, tiến độ, cần có giải pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh, môi trường trong quá trình thi công.

- Lập tổng tiến độ thực hiện chi tiết cho các Dự án, trong đó tập trung nguồn lực cho các hạng mục công trình nằm trên đường găng, có thời gian dự phòng trong trường hợp công tác thí nghiệm, chạy thử kéo dài như đã xảy ra tại một số nhà máy nhiệt điện đốt than. Bảo đảm tiến độ đưa vào vận hành thương mại (COD) của các Nhà máy như sau:

+ Nhà máy điện Thái Bình: Tổ máy 1 tháng 10 năm 2017; Tổ máy 2 tháng 4 năm 2018.

+ Nhà máy điện Thái Bình 2: Tổ máy 1 tháng 9 năm 2017; Tổ máy 2 tháng 3 năm 2018.

- Quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý, vận hành; ưu tiên tuyển chọn nguồn nhân lực tại địa phương để bảo đảm gắn bó lâu dài với các Nhà máy điện.

- Phối hợp với các cấp chính quyền của tỉnh Thái Bình, nghiên cứu các phương pháp thải tro xỉ để có thể sử dụng tro xỉ trong san lấp, làm đê, kè, nền đường, đường giao thông nông thôn, phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng,... đsử dụng tối đa lượng tro, xỉ thải ra, nhằm giảm diện tích bãi xỉ, giảm tác động xấu đến môi trường.

- Phối hp với Tập đoàn TKV để tính toán kinh tế - kỹ thuật lựa chọn phương án cung cấp than hợp lý cho các nhà máy, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trên cơ sở phương án lựa chọn, các Tập đoàn sớm ký hợp đồng vận chuyển và cung cấp than chính thức với Tập đoàn TKV và các đơn vị có liên quan để có thể chủ động nguồn than phục vụ công tác thí nghiệm và vận hành Nhà máy.

- Cần quan tâm, thực hiện kịp thời công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đối với từng hạng mục công trình, đảm bảo khi hoàn thành đầu tư xây dựng công trình là có thể phê duyệt được tng quyết toán công trình.

a) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Ngoài trữ lượng khí đã thẩm lượng của mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 & 106, tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, thăm dò tại các lô lân cận (lô 103, 107,...) trong bể Sông Hồng để có thể nâng trữ lượng khí, đảm bảo cung cấp khí đốt lâu dài cho Khu công nghiệp Tiền Hải và các tỉnh phía Bắc. Tập đoàn cân đối, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn cho công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí.

- Chỉ đạo khẩn trương thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành các hạng mục đê ngăn giữa bãi thải xỉ của 2 nhà máy điện, kênh dẫn nước vào trạm bơm nước tuần hoàn và cửa xả nước làm mát đồng bộ với tiến độ gói thầu EPC của dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình do EVN làm chủ đầu tư và dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn làm chủ đầu tư.

b) Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Thực hiện hoàn trả các chi phí đầu tư các hạng mục dùng chung trong Trung tâm Điện lực Thái Bình đã hoàn thành, bàn giao theo thông báo ca Tập đoàn PVN. Việc thanh toán bù trừ sẽ được thực hiện sau khi có kết quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình điện có liên quan để bảo đảm đồng bộ với tiến độ nhận điện từ hệ thống phục vụ cho công các thử nghiệm của các Nhà máy điện trong Trung tâm Điện lực Thái Bình.

4. Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

- Chỉ đạo MICCO: Tiếp tục tăng cường hợp tác với các hãng sản xuất thuốc nổ quốc tế, đặc biệt là các hãng đã có quan hệ bạn hàng để giới thiệu sản phẩm, đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu; làm việc với các đơn vị trong nước có liên quan đến sản phẩm của Nhà máy (vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, Axit Nitric,...) đký hợp đng tiêu thụ sản phm, sớm khai thác hết công sut của Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình.

- Phối hợp với các Tập đoàn PVN và EVN sớm thống nhất phương án vận chuyn than, cung cấp than cho các nhà máy điện trong Trung tâm Điện lực Thái Bình; đảm bảo đúng chng loại, khối lượng và tiến độ nhận than tại các Nhà máy. Xem xét sử dụng năng lực vận tải của PVTrans - đơn vị trực thuộc PVN, phối hp với các đơn vị vận chuyển than của Tập đoàn để vận chuyển than cho Nhà máy.

- Khẩn trương tìm kiếm, thăm dò tài nguyên, trữ lượng than tại Khoái Châu (Hưng Yên) và Tiền Hải (Thái Bình) làm cơ sở lập dự án; lựa chọn công nghệ thăm dò, khai thác phù hợp để tránh tác động xấu đến môi trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

III. VỀ ĐỀ NGHỊ CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Để dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đưa vào đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu điện của đất nước giai đoạn 2017 - 2018, trong thời gian các cấp thẩm quyền thẩm định Tổng mức đầu tư điều chỉnh, đồng ý Tập đoàn PVN sử dụng nguồn chi phí dự phòng của Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt để tiếp tục tạm thanh toán cho Tổng thầu EPC sau khi lũy kế thanh toán, tạm thanh toán vượt giá trị phần nội tệ của Hợp đồng EPC. Trong đó giá trị tạm thanh toán không vượt quá 85% giá trị khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt, gia công cơ khí trong nước hoàn thành, được nghiệm thu theo định mức, đơn giá trong tổng dự toán, Tổng mức đầu tư điều chỉnh được Hội đồng thành viên Tập đoàn thẩm định (đối với phần mua sắm vật tư, vật liệu chính theo hình thức đấu thầu rộng rãi để phục vụ cho gia công cơ khí trong nước, cho phép thanh toán theo hợp đng ký với nhà cung cp); với điều kiện tng giá trị thanh toán không vượt Tổng mức đầu tư đã được duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
-
Các Bộ: CT, TC, KH&ĐT, XD;
-
Ngân hàng Nhà nước VN;
-
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình;
-
Các Tập đoàn : Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than - Khoáng sản VN;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V.III;
-
Lưu: Văn thư, KTN (3). v.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 329/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu329/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 329/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 329/TB-VPCP ý kiến kết luận tình hình thực hiện các dự án điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 329/TB-VPCP ý kiến kết luận tình hình thực hiện các dự án điện
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu329/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành02/10/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 329/TB-VPCP ý kiến kết luận tình hình thực hiện các dự án điện

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 329/TB-VPCP ý kiến kết luận tình hình thực hiện các dự án điện

              • 02/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực