Thông báo 330/TB-VP

Nội dung toàn văn Thông báo 330/TB-VP 2023 xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô Đài Phát thanh Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/TB-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ HÀ MINH HẢI, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ TẠI BUỔI HỌP NGHE BÁO CÁO VỀ DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔ HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI”

Ngày 10/7/2023, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội” (gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận cuộc họp như sau:

Việc đầu tư xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện là việc làm rất quan trọng, cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn này cần sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo tiến độ, thống nhất quy mô Dự án gửi sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về việc xem xét thống nhất chủ trương điều chỉnh Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND Thành phố theo đúng quy định.

- Thành lập Tổ công tác do Tổng Giám đốc Đài là Tổ trưởng, thành viên Tổ công tác là trưởng các phòng, ban của Đài. Tổ Công tác có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tổng thể việc triển khai Dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội”, phân công rõ người rõ việc, rõ tiến độ, đảm bảo hiệu quả, có tính khả thi, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/7/2023.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Thành phố, khẩn trương thực hiện sắp xếp cơ sở nhà đất của Đài tại địa chỉ số 3-5 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa và triển khai các bước của Dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội” đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính rà soát lại tổng thể các nhiệm vụ đã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án để thanh quyết toán các chi phí đã thực hiện theo đúng quy định.

2. Giao sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổng thể về việc triển khai Dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội”.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng Thành phố tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội” đảm bảo đúng quy định sau khi Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương điều chỉnh Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND Thành phố.

3. Giao sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Xây dựng Kế hoạch phân công các phòng ban chuyên môn của Sở hướng dẫn và đôn đốc thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội”, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/7/2023.

- Khẩn trương tham mưu, đề xuất Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương điều chỉnh Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND Thành phố và thực hiện các bước tiếp theo để báo cáo HĐND Thành phố bổ sung Dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội” vào danh mục dự án bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 - 2025 tại Kỳ họp HĐND Thành phố gần nhất.

4. Giao sở Tài chính, căn cứ báo cáo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố phương án xử lý cụ thể đối với cơ sở nhà đất tại số 3 - 5 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, lưu ý yếu tố lịch sử, văn hóa của địa điểm, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/7/2023.

5. Giao UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì, phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội rà soát, xây dựng phương án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất xây dựng trụ sở mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/7/2023.

6. Các đơn vị khác: sở Quy hoạch Kiến trúc, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tiếp tục hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội” đảm bảo tiến độ.

7. Giao Văn phòng UBND Thành phố đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Hà Minh Hải;
- Các đơn vị dự họp;
- VPUBTP: CVP, PCVP P.T.T.Huyền;
- Các phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Thúy).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Thu Huyền

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 330/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu330/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(26/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 330/TB-VP

Lược đồ Thông báo 330/TB-VP 2023 xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô Đài Phát thanh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 330/TB-VP 2023 xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô Đài Phát thanh Hà Nội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu330/TB-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhạm Thị Thu Huyền
        Ngày ban hành18/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (26/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 330/TB-VP 2023 xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô Đài Phát thanh Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 330/TB-VP 2023 xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô Đài Phát thanh Hà Nội

              • 18/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực