Thông báo 331/TB-VPCP

Thông báo số 331/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 331/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo tỉnh Bến Tre


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 331/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẾN TRE

Ngày 27 tháng 11 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008, một số công trình cấp bách quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, giá cả vật tư, hàng hóa tăng cao, nhưng Đảng bộ, chính quyền và quân dân tỉnh Bến Tre đã có nhiều cố gắng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, huy động vốn cho đầu tư phát triển...đều có mức tăng trưởng khá; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm có nhiều tiến bộ; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Bến Tre vẫn là một tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp; nguồn thu ngân sách còn nhiều khó khăn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp còn nhỏ bé; cơ sở hạ tầng còn yếu kém so với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long nên chưa đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách hành chính tuy đã đạt được kết quả bước đầu, song chưa tạo ra chuyển biến mạnh mẽ.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Tre I: đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp vào kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đợt tới, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

2. Về chỉ định thầu tư vấn thiết kế và thi công đối với Dự án xây dựng cầu Bến Tre I: đồng ý về nguyên tắc, cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn thiết kế và thi công đối với Dự án này, Tỉnh thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

3. Về bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến tránh Giồng Trôm: đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Dự án trong năm 2009-2010; trước mắt, Bộ Tài chính tạm ứng vốn để Tỉnh khởi công Dự án trong năm 2009.

4. Về cho phép chỉ định thầu tư vấn thiết kế và thi công dự án đầu tư xây dựng Tuyến tránh Giồng Trôm: đồng ý về nguyên tắc, cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn thiết kế và thi công đối với Dự án này, Tỉnh thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

5. Về hỗ trợ vốn để xử lý một số đoạn kè xung yếu trên địa bàn Tỉnh: tại Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 và Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 01 tháng 8 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án chung hỗ trợ các địa phương để xử lý các công trình như: đê, kè và các công trình thủy lợi cấp bách khác. Trước mắt, đối với những đoạn kè xung yếu của Tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ từ nguồn vốn vượt thu và dự phòng ngân sách trung ương năm 2008; đối với các địa điểm thường xuyên bị sạt lở, Tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát, đưa ra các phương án xử lý thích hợp (đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở hoặc tổ chức di dời dân).

6. Về Dự án đầu tư xây dựng hai tuyến đường giao thông phục vụ Khu công nghiệp và cảng Giao Long: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Tỉnh đề xuất nguồn vốn bao gồm vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn địa phương và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thực hiện Dự án.

7. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường giao thông đến trung tâm các xã: An Khánh - Phú Túc - Phú Đức - Tân Phú (huyện Châu Thành); xã An Điền - Thạnh Hải - Mỹ An (huyện Thạnh Phú) và xã Thừa Đức: đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội .

8. Về đầu tư nâng cấp đô thị - thị xã Bến Tre trong khuôn khổ Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam 2 do Ngân hàng Thế giới tài trợ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Ngân hàng thế giới về việc tài trợ Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

9. Về bổ sung vốn Trái phiếu Chính phủ đầu tư các dự án thủy lợi Bắc Bến Tre: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn tới cho những công trình cấp bách. Đồng thời giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm việc với Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ vốn thực hiện các công trình của Dự án này.

10. Về việc hoãn trả tạm ứng ngân sách trung ương trong kế hoạch năm 2009 đối với Khu công nghiệp Giao Long (10 tỷ đồng) và đối ứng các dự án ODA (11 tỷ đồng): đồng ý, Bộ Tài chính chưa thu hồi trong kế hoạch năm 2009, Tỉnh hoàn trả ngân sách trung ương vào các năm sau.

11. Về cho phép lập Dự án "Công viên nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển": đồng ý, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp Tỉnh lập Dự án, trình duyệt theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư. Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TU, HĐND, UBNĐ tỉnh Bến Tre;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐP (5), Nh (33b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 331/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu331/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 331/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 331/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 331/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu331/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 331/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo tỉnh Bến Tre

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 331/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo tỉnh Bến Tre

             • 09/12/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/12/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực