Thông báo 336/TB-VPCP

Thông báo 336/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 336/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 336/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC - CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 9 THÁNG NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2012

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2012. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh của Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thành viên Ban Thường trực, lãnh đạo và Ủy viên Ban An toàn giao thông 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia báo cáo kết quả hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2012; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chín tháng đầu năm 2012, các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ và Chương trình hành động Năm an toàn giao thông 2012. Công tác chỉ đạo phối hợp, điều hành có nhiều đổi mới quyết liệt, chủ động và thường xuyên; hoạt động tuần tra, kiểm soát được tăng cường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; công tác tuyên truyền an toàn giao thông được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được bảo đảm và có nhiều chuyển biến tốt. Tai nạn giao thông 9 tháng năm 2012 cả nước giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số bị thương. Nhiều giải pháp giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông được thực hiện quyết liệt, hiệu quả đồng bộ ở nhiều địa phương trong cả nước đã tạo được những chuyển biến tích cực, điển hình như các tỉnh: Hà Giang, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Tuy nhiên, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, đường sắt, nguy cơ tiềm ẩn gia tăng tai nạn giao thông còn nhiều, một số vi phạm trật tự an toàn giao thông như: người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, người uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện, xe khách chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ quy định; tai nạn giao thông còn tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương tại các tỉnh: Đồng Nai, Thừa Thiên Huế và Bắc Kạn; ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp ở một số tuyến phố tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2012

Để thực hiện được mục tiêu “Năm an toàn giao thông 2012” giảm tai nạn giao thông từ 5-10%, trong 3 tháng cuối năm, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành, đoàn thể và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Xây dựng kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Quý IV, đặc biệt là tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết dương lịch năm 2013;

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông theo chương trình phối hợp liên ngành đã ký kết giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với các Bộ, ngành thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung mới trong Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ;

- Triển khai trang Thông tin điện tử của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Tổ chức Hội nghị Quốc tế về phát triển bền vững và an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam năm 2012 vào tháng 11 năm 2012; Hội nghị tổng kết Năm an toàn giao thông 2012 và triển khai công tác năm 2013;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” theo Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Ban hành bộ tiêu chí đánh giá Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Giao Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia lựa chọn chủ đề năm 2013 theo hướng nâng cao ý thức trách nhiệm người thực thi công vụ và văn hóa của người tham gia giao thông để xây dựng Kế hoạch hoạt động năm an toàn giao thông 2013;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương.

2. Bộ Giao thông vận tải

- Chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện các Đề án “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”; Đề án Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường; Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020; Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông giai đoạn 2012-2016;

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định lắp thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô chở khách, xe ô tô vận tải hàng hóa tại các doanh nghiệp vận tải trên toàn quốc;

- Duy trì việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải nhằm bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân vào dịp tết dương lịch năm 2013;

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các công trình giao thông đang thi công.

3. Bộ Công an

- Tổ chức quán triệt Nghi định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19 thánh 09 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ đến các lực lượng công an và tổ chức thực hiện khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2012.

- Chỉ đạo công an các địa phương huy động lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề đối với xe ô tô chở khách, xe ô tô vận tải hàng hóa và xe mô tô; tập trung xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định; đi không đúng làn đường, tránh, vượt sai; vi phạm quy định về thời gian lái xe; đón, trả khách không đúng nơi quy định; người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có Giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

- Phối hợp với ngành giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động vận tải ngay khi xuất bến, kiên quyết không cho xuất bến đối với xe ô tô không đảm bảo các quy định liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện và thể lệ vận tải.

4. Các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

5. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cộng đồng, tới khu dân cư, làng xã, khu phố; chú trọng phổ biến các nội dung mới của Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2012;

6. Các địa phương

- Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, xây dựng Kế hoạch của địa phương thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” theo Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Tổ chức hội nghị tổng kết Năm an toàn giao thông 2012, xây dựng Kế hoạch hoạt động Năm an toàn giao thông 2013 theo hướng dẫn của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị (quận) có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp;

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo thường xuyên và đột xuất những vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông theo quy định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các Bộ, ngành Trung ương;

- Tiếp tục kiện toàn và đảm bảo hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quyết định 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, tổ chức liên quan, các địa phương, các Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của QH;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban, thành viên Ban Thường trực UBATGTQG;
- Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng UBATGTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTCP, Cổng TTĐT, các vụ: TCCV, KTTH, NC, KGVX, ĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 336/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu336/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2012
Ngày hiệu lực04/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 336/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 336/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 336/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu336/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành04/10/2012
        Ngày hiệu lực04/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 336/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 336/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch

           • 04/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực