Thông báo 3397/TB-BNN-ĐMDN

Thông báo 3397/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng Công ty mía đường I do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3397/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3397/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I

Ngày 10/7/2012, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Hội đồng thẩm định), chủ trì cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Mía đường I (Tổng công ty).

Tham gia thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Cục Chế biến Thương mại Nông lâm Thủy sản và nghề Muối; Cục Trồng trọt; Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo Phương án Tái cơ cấu; báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:

1. Tổng công ty đã cố gắng trong việc xây dựng Phương án Tái cơ cấu; Phương án của Tổng công ty về cơ bản đã đề cập được các nội dung chủ yếu, đã có phân tích, đánh giá và nhiều biểu bảng thể hiện số liệu chi tiết; tuy nhiên, Tổng công ty cần sắp xếp lại cho mạch lạc, lôgic, có hệ thống; cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh lại Phương án.

2. Về nội dung Phương án Tái cơ cấu:

Phần thực trạng cần viết ngắn gọn, khái quát và tổng hợp, trên cơ sở đó đánh giá toàn diện hoạt động của Tổng công ty và có định hướng tái cơ cấu.

Về mục tiêu, định hướng phát triển: Tổng công ty cần nghiên cứu kỹ để xác định được định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty nhằm đạt được mục tiêu tăng năng lực, khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của Tổng công ty nhà nước.

Tổng công ty cần rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 đã được Bộ phê duyệt để xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính; cần tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, thực hiện thâm canh, tăng năng suất và nâng cao chất lượng mía để đảm bảo sự phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh của Tổng công ty.

Cần rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc) để công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả; công tác đào tạo nguồn nhân lực cần phù hợp với định hướng, mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh chính. Tập trung thực hiện hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty trong năm 2012, nghiên cứu, xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty đúng quy định; việc sắp xếp, tổ chức lại các công ty con, công ty liên kết cần xem xét kỹ lưỡng, phù hợp với quy định của pháp luật; đối với Chi nhánh của Tổng công ty tại Trà Vinh cần củng cố, tăng cường công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đầu tư vùng nguyên liệu để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, ổn định và phát triển của Chi nhánh và Tổng công ty.

Tái cơ cấu đầu tư và tài chính: cần bổ sung danh mục các dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện và phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án; đối với dự án đầu tư nhỏ, không rõ mục tiêu, hiệu quả không cao cần cân nhắc kỹ, có thể thực hiện cắt giảm hoặc chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Việc thoái vốn, bán bớt một phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết cần có lộ trình và phương án cụ thể để sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn; đối với các công ty yếu kém, quy mô nhỏ bé, không có lợi thế phát triển cần thoái hết vốn để bổ sung vốn cho công ty mẹ; đối với công ty đang hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty, có hiệu quả cao cần nghiên cứu hướng phát triển, đầu tư của Tổng công ty.

Ngoài ra, Phương án cần bổ sung các giải pháp phù hợp với các nội dung tái cơ cấu; bổ sung một số biểu bảng; rà soát, kiểm tra số liệu trong phương án đảm bảo tính chính xác và thống nhất.

Phần kiến nghị: cần nghiên cứu kỹ để đưa ra các kiến nghị sát thực, phù hợp với quy định của pháp luật; Tổng công ty cần xem xét để đề xuất việc được khai thác các tiềm năng, lợi thế về tài sản, đất đai, kho tàng hiện có để phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao và được tiếp tục thực hiện dự án liên doanh liên kết có hiệu quả.

3. Giao Ban Đổi mới và Quản lý DNNN hướng dẫn Tổng công ty chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện để trình Bộ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Vụ: Tài chính, KH; Tổ chức cán bộ;
- Cục Chế biến TM NLTS và NM;
- Cục Trồng trọt;
- Công đoàn ngành NN và PTNT;
- Tổng công ty Mía đường I (để t/h);
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3397/TB-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3397/TB-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực19/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3397/TB-BNN-ĐMDN

Lược đồ Thông báo 3397/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3397/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3397/TB-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành19/07/2012
        Ngày hiệu lực19/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3397/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3397/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp

              • 19/07/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/07/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực