Thông báo 3398/TB-BNN-ĐMDN

Thông báo 3398/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Mía đường II do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3398/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3398/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II

Ngày 04/7/2012, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Hội đồng thẩm định), chủ trì cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Mía đường II (Tổng công ty).

Tham gia thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Cục Chế biến Thương mại Nông lâm Thủy sản và nghề Muối; Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo Phương án Tái cơ cấu; báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:

1. Tổng công ty cần nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để xây dựng Phương án tái cơ cấu của Tổng công ty. Phương án tái cơ cấu và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 của Tổng công ty sau khi được Bộ phê duyệt là cơ sở pháp lý để Tổng công ty thực hiện.

Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty còn sơ sài, chưa có số liệu và phân tích cụ thể để Hội đồng thẩm định xem xét, đánh giá; Tổng công ty phải tập trung nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định để xây dựng lại Phương án.

2. Về nội dung Phương án Tái cơ cấu:

Phần đánh giá thực trạng và sự cần thiết tái cơ cấu cần viết ngắn gọn, khái quát, tổng hợp.

Về mục tiêu, định hướng phát triển: Tổng công ty cần nghiên cứu kỹ để xác định định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty; theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ các Tổng công ty thuộc Bộ thực hiện cổ phần hóa nhà nước giữ cổ phần chi phối, phải hoạt động theo định hướng của nhà nước; cần xác định được vai trò, vị trí, khả năng cạnh tranh của Tổng công ty với các doanh nghiệp khác.

Về tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty cần rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 đã được Bộ phê duyệt để xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính.

Cần rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc) để công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả; có kế hoạch đào tạo, trẻ hóa nguồn nhân lực.

Về tái cơ cấu đầu tư và tài chính: công tác nghiên cứu về xúc tiến đầu tư của Tổng công ty những năm qua không được quan tâm, sẽ làm mất vai trò, vị trí của Tổng công ty và không có hướng phát triển; Tổng công ty cần rà soát, phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đang đầu tư; đối với dự án đầu tư không hiệu quả, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính cần xem xét kỹ để cắt giảm, thoái vốn phù hợp với quy định; có thể thực hiện liên doanh liên kết để phát triển thêm ngành nghề sản xuất như đường tinh luyện, bánh kẹo cao cấp…; cần cân nhắc kỹ hướng phát triển đối với dự án sản xuất giống mía.

Việc thoái vốn, bán bớt một phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết cần xem xét thận trọng, có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn.

Ngoài ra, Phương án cần bổ sung các giải pháp phù hợp với các nội dung tái cơ cấu; bổ sung, chỉnh sửa, thống nhất số liệu tại các biểu bảng cho cụ thể và chính xác.

Phần kiến nghị: cần nghiên cứu kỹ để đưa ra các kiến nghị sát thực, phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng công ty cần xem xét để đề xuất việc tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, kho tàng hiện có để phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao và được phép đầu tư vào những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mía đường đang hoạt động có hiệu quả.

3. Giao Ban Đổi mới và Quản lý DNNN hướng dẫn, kiểm tra Tổng công ty xây dựng, hoàn thiện lại Phương án để trình Bộ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Vụ: Tài chính, KH; Tổ chức cán bộ;
- Cục Chế biến TMNLTS và nghề Muối;
- Công đoàn ngành NN và PTNT;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3398/TB-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3398/TB-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực19/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3398/TB-BNN-ĐMDN

Lược đồ Thông báo 3398/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3398/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3398/TB-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành19/07/2012
        Ngày hiệu lực19/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 3398/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 3398/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp

             • 19/07/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực