Thông báo 3399/TB-BNN-ĐMDN

Thông báo 3399/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3399/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3399/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

Ngày 9/7/2012, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Hội đồng thẩm định), chủ trì cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam (Tổng công ty).

Tham gia thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Cục Chế biến Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối; Cục Trồng trọt; Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo Phương án Tái cơ cấu; báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:

1. Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty còn sơ sài, nội dung không mạch lạc, không thể hiện rõ hướng phát triển của Tổng công ty, chưa có số liệu và phân tích cụ thể để Hội đồng thẩm định xem xét, đánh giá; Tổng công ty phải tập trung nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định để xây dựng lại Phương án.

2. Về nội dung Phương án Tái cơ cấu:

Phần đánh giá thực trạng: cần nêu rõ thực trạng về tài chính; các dự án đang đầu tư; diện tích, chất lượng và quản lý vườn chè; bộ máy quản lý điều hành và hiệu quả hoạt động của các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty để có phân tích, đánh giá đúng, toàn diện về hiện trạng của Tổng công ty.

Về mục tiêu, định hướng phát triển: Tổng công ty cần nghiên cứu kỹ để xác định định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty; thực hiện rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 đã được Bộ phê duyệt để xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính.

Cần rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc); đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, làm thất thoát, mất hết vốn nhà nước cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân, có biện pháp xử lý theo quy định và xác định rõ hướng giải thể hoặc sắp xếp phù hợp; tổ chức lại các phòng ban kinh doanh của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Về tái cơ cấu đầu tư và tài chính: Tổng công ty cần rà soát, phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đang đầu tư; Tổng công ty không có vốn nên các dự án đầu tư phải cân nhắc kỹ; tăng cường thực hiện liên doanh liên kết với những dự án có hiệu quả mà Tổng công ty đang dùng vốn huy động; đối với dự án đầu tư không hiệu quả, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính cần xem xét kỹ để cắt giảm, thoái vốn phù hợp với quy định. Tập trung xử lý tồn tại về vốn vay ODA theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực xử lý các khoản nợ, tồn tại tài chính trong năm 2012 để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty trong năm 2013.

Việc thoái vốn, bán bớt một phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết cần xem xét thận trọng, có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn.

Ngoài ra, Phương án cần bổ sung các giải pháp, các biểu bảng số liệu theo các nội dung tái cơ cấu; đảm bảo tính thống nhất, cụ thể và chính xác của số liệu trong phương án.

Phần kiến nghị: cần nghiên cứu kỹ để đưa ra các kiến nghị sát thực, phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng công ty cần xem xét để đề xuất được phép khai thác các tiềm năng, lợi thế về đất đai, kho tàng hiện có nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao và được tiếp tục thực hiện dự án liên doanh liên kết có hiệu quả.

3. Giao Ban Đổi mới và Quản lý DNNN hướng dẫn, kiểm tra Tổng công ty xây dựng, hoàn thiện lại Phương án để trình Bộ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Vụ: Tài chính, KH; Tổ chức cán bộ;
- Cục Chế biến TMNLTS và nghề Muối;
- Cục Trồng trọt;
- Công đoàn ngành NN và PTNT;
- Tcty Chè Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3399/TB-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3399/TB-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực19/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3399/TB-BNN-ĐMDN

Lược đồ Thông báo 3399/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3399/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3399/TB-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành19/07/2012
        Ngày hiệu lực19/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3399/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3399/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần

              • 19/07/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/07/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực