Thông báo 340/TB-VPCP

Thông báo 340/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 340/TB-VPCP sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 340/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC - CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2015

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc - Chủ tịch y ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đu năm 2015, trin khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2015. Tham dự Hội nghị có đng chí Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó Chtịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quc gia, các đồng chí là Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và lãnh đạo các B, cơ quan: Công Thương, Văn hóa, Ththao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, lãnh đạo và thành viên Ban An toàn giao thông 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó Chủ tịch Thưng trực y ban An toàn giao thông Quc gia báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự; an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ Quý IV năm 2015; ý kiến phát biu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tưng - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thay mặt Thủ tưng Chính phủ, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015. Vi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình trật tự an toàn giao thông cả nước tiếp tc có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí; trong đó, số vụ, số người bị thương giảm sâu (số vgiảm 12%, sngười bị thương giảm trên 16%). Có 41 địa phương có số ngưi chết giảm; biểu dương 09 địa phương có số người chết giảm trên 20%, gm: Tây Ninh, Ninh Bình, Cao Bng, Bạc Liêu, Đng Nai, Hà Giang, Tiền Giang, Lào Cai, Long An.

Công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông được thực hiện tốt; công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh; việc xử lý được các điểm đen về trật tự an toàn giao thông đạt kết quả tích cực;

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Mặc dù tình hình trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015 có chuyển biến nhưng sngười chết vì tai nạn giao thông chỉ giảm được 3,55% so với cùng kỳ năm 2014; còn để xy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe container; tai nạn giao thông đường thy, đường st tăng cả 3 tiêu chí, đặc biệt là số người chết do tai nạn giao thông đường sắt tăng trên 40% và đường thủy là trên 30%.

- Tình trạng vi phạm chở quá tải trọng của xe ô tô tải vẫn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trên địa bàn các địa phương có nhiu cảng, mỏ vật liệu, các công trình xây dựng...; còn tình trạng xe chở quá tải chạy qua nhiều tnh mà không bị phát hiện, xlý; hiện tượng cơi nới thành, thùng xe có dấu hiệu tái diễn tại một sđịa phương, chưa được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

- Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông, tổ chức giao thông và cảnh báo an toàn giao thông tại các vị trí kết nối giữa đường phụ ra đường chính trên một số đoạn tuyến quốc lộ vẫn còn chưa hiệu quả.

- Công tác tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại vùng nông thôn, miền núi còn bất cập; việc duy tu, bảo trì còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Vẫn còn tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm trên một số tuyến phố tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt tại một số tuyến đường cửa ngõ thành phố. Tình trạng trin khai thi công các công trình giao thông chưa hợp lý, không xử lý kịp thi úng ngập cục bộ do mưa to hoặc triều cường, dẫn đến ùn tắc giao thông.

- Vẫn còn hiện tượng lơ là, chủ quan trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thậm chí ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết, cấp bách phải “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.”

- Còn dư luận về một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, tun tra kim soát có biểu hiện thiếu trách nhiệm, dung túng vi phạm, thậm chí tiêu cực, làm trái quy định.

- Mức độ ứng dng công nghệ thông tin còn thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước, nht là trong công tác kim tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, hành vi của người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2015

Đđạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ theo Nghị quyết của Quốc hội, giảm số vụ ùn ứ giao thông ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện chủ đ Năm an toàn giao thông 2015 là “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương cn thực hiện ngay một snhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao để hoàn thành Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015. Xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016, trước mắt là Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2016.

- Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2015 “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kim soát tải trọng phương tiện” theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức tổng kết 5 năm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2011 - 2015 và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ.

- Tổ chức đánh giá tình hình tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ 1 mở rộng, đường HChí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên và các tuyến cao tốc sau khi thông xe, đề xuất các giải pháp giảm tai nạn giao thông.

2. Bộ Giao thông vận tải

- Tiếp tục tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (hoàn thiện, trình dự án Bộ luật Hàng hải, xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi); tổng kết Luật Giao thông đường bộ, trình Nghị định thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP) theo Chương trình công tác của Chính phủ.

- Tăng cường công tác kiểm soát ti trọng phương tiện. Kiểm soát việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông đi với các công trình, dự án hoàn thành trước khi đưa vào khai thác. Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các địa phương để kiểm soát tốt việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải.

- Chđạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông; hoàn thành dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dự án cải tạo nâng cấp quc lộ 1.

3. Bộ Công an

- Chđạo Công an các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm trt t, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ 12.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn quc và xử lý vi phạm theo chuyên đtại một số tuyến, địa bàn phức tạp; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xe chở quá tải trọng.

- Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đưng sắt; tập trung giải quyết tình hình tai nạn giao thông nơi giao cắt đường st và đường bộ.

- Tiếp tục mrộng điều tra các vụ án xe vua, xe có logo, phù hiệu lạ; tăng cường kim tra, xử lý nghiêm phương tiện sử dụng biển số giả xe công vụ và xe quân sự.

4. Bộ Quốc phòng

- Chỉ đạo tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ th s18 của Ban Bí thư, 4 năm thực hiện Nghị quyết số 88 của Chính phủ và tổng kết 5 năm công tác an toàn giao thông giai đoạn 2011-2015.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quân sự trong chấp hành quy định về tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các phương tiện mang bin số giả xe quân sự hoạt động trái phép.

5. Bộ Tài chính

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Tiếp tục chỉ đạo Hải quan các cửa khẩu không thông quan cho các phương tiện vi phạm quy định vtải trọng.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ đối với lực lượng quản lý, điu hành Trạm kim tra trọng tải xe lưu động theo chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2565/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ. Tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các địa phương đối với việc quản lý tin phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo hướng để lại toàn bộ cho các địa phương nhm phục vụ trực tiếp cho công tác này.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tài liệu giảng dạy an toàn giao thông chính khóa cho phù hp hơn về nội dung, lứa tuổi, cấp học và thời lượng giảng dạy của các cấp học, để đưa vào giảng dạy theo lộ trình xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới của Bộ.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề năm an toàn giao thông 2015.

8. Các Bộ, ngành, đoàn thể, các thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đnâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn; tập trung vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, thanh thiếu niên ở nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục an toàn giao thông của các đài phát thanh, truyn hình, các báo Trung ương và địa phương; phát huy hiệu quả tuyên truyền trên kênh VOV giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục an toàn giao thông trên Đài Truyền hình Vit Nam.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư; củng cố Ban An toàn giao thông theo Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg; xây dựng cơ chế công tác giữa các Thành viên Ban An toàn giao thông.

- Chỉ đạo tiến hành tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 88 của Chính phủ và tổng kết 5 năm công tác an toàn giao thông giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục tăng cường biện pháp cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, kiên quyết không để phát sinh thêm đường ngang trái phép, chủ động lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bcác đường ngang trái phép. Bố trí người cảnh giới tại các vị trí đường ngang có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; phân cấp quản lý và gắn trách nhiệm lãnh đạo địa phương trong việc để xảy ra các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

- Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đa bàn nông thôn, rà soát và hạn chế các nguy cơ gây tai nạn giao thông trên tuyến đường nông thôn như: lắp gờ giảm tốc, biển cảnh báo tại các điểm giao cắt đường phụ ra đường chính; lắp đặt biển hướng dẫn, biển báo hiệu trên các tuyến đường nông thôn.

- Tiếp tục chỉ đạo siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kiểm soát tải trọng phương tiện, ngăn chặn việc xếp hàng quá tải trọng từ gốc, xử lý vi phạm về kích thước thùng xe, tiếp tục duy trì hoạt động của trạm cân xe lưu động.

- Chđạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, chú trọng các tuyến, địa bàn trng đim thường xảy ra tai nạn giao thông. Phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm để chấm dứt tình trạng xe vua, xe có phù hiệu lạ...hoạt động trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân thành phHà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn giao thông, có phương án chống ùn ứ giao thông, phân luồng và btrí lực lượng điều tiết giao thông tại các tuyến, nút giao thông trọng đim, nâng cao hiệu quả công tác tchức giao thông đô thị.

10. Thống nhất thời gian thống kê tai nạn giao thông hàng năm được tính từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.

11. Về mục tiêu, chủ đề năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nghiên cứu, báo cáo tại Phiên họp tổng kết an toàn giao thông năm 2015 của Ủy ban.

Văn phòng Chính phthông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội;
- Các Bộ: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Ban ATGT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Các Thành viên Ban Thường trực y ban ATGT QG;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, KGVX, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 340/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu340/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2015
Ngày hiệu lực21/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 340/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 340/TB-VPCP sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 340/TB-VPCP sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu340/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/10/2015
        Ngày hiệu lực21/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 340/TB-VPCP sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 340/TB-VPCP sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015

           • 21/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực