Thông báo 344/TB-VPCP

Thông báo 344/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất; sử dụng đất được miễn tiền thuê đất theo pháp luật về đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 344/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng thủ tục đất đai đấu thầu dự án có sử dụng đất


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẤU THẦU DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT; SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT THEO PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

Ngày 28 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về một số vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất; sử dụng đất được miễn tiền thuê đất theo pháp luật về đầu tư. Tham dự cuộc họp có đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh. Sau khi nghe Báo cáo do đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày, ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Về vấn đề giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch Đầu tư trong việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư theo chỉ đạo tại Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 07 tháng 9 năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị đnh quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP).

2. Về hình thức giao đất, cho thuê đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất và việc đấu giá quyền sử dụng đất

Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai về vấn đề này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, TC, TP, CT;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thanh
tra Chính phủ;
- UBND các t
nh: Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: CN, NN, PL, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02)
,

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 344/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu344/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2019
Ngày hiệu lực27/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 344/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 344/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng thủ tục đất đai đấu thầu dự án có sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 344/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng thủ tục đất đai đấu thầu dự án có sử dụng đất
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu344/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành27/09/2019
        Ngày hiệu lực27/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 344/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng thủ tục đất đai đấu thầu dự án có sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 344/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng thủ tục đất đai đấu thầu dự án có sử dụng đất

           • 27/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực