Thông báo 346/TB-VPCP

Thông báo 346/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 346/TB-VPCP 2020 kết luận tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã chủ trì phiên họp của Hội đồng. Tham dự có các thành viên Hội đồng; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các tổ chức, các cơ sở giáo dục đại học: Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Tổ tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo.

Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực của Hội đồng, ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là khâu đột phá trong đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, đã được Chính phủ xác định lộ trình hoàn thành cơ bản vào năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết đánh giá kết quả đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sớm công bố phương án thi năm học 2021 và định hướng những năm tới đây để học sinh, nhà trường chủ động trong dạy và học.

2. Về sách giáo khoa, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Có văn bản quy định chặt chẽ việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo, xử lý nghiêm các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp ép buộc học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo.

b) Chỉ đạo các khâu liên quan khuyến khích giữ gìn, sử dụng lại sách giáo khoa để tiết kiệm cho xã hội.

c) Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển học liệu điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối, tạo kênh phân phối để sách giáo khoa đến tận tay học sinh, nhằm đảm bảo không thiếu sách giáo khoa, tiết kiệm và chống sách lậu.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTTN&NĐ của Quốc hội;
- Thành viên Hội đồng Quốc gia GD và Phát triển NL;
- Thành viên Tổ tư vấn Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo;
- Văn phòng Hội đồng quốc gia GD và Phát triển NL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 346/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu346/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2020
Ngày hiệu lực26/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(11/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 346/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 346/TB-VPCP 2020 kết luận tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 346/TB-VPCP 2020 kết luận tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu346/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành26/09/2020
        Ngày hiệu lực26/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (11/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 346/TB-VPCP 2020 kết luận tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 346/TB-VPCP 2020 kết luận tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

             • 26/09/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/09/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực