Thông báo 356/TB-VPCP

Thông báo 356/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểm giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 356/TB-VPCP 2019 kết luận Dự thảo Quyết định cơ chế thí điểm giao đất


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ THÍ ĐIỂM GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT CÓ DIỆN TÍCH NHỎ HƠN DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểm giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp. Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Đồng ý bỏ cụm từ “cơ chế thí điểm” trong tên của Dự thảo Quyết định như ý kiến của Bộ Tư pháp nêu tại Công văn số 4141/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 10 năm 2018.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung Dự thảo Quyết định cho phù hợp với tên gọi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đưa ra Thường trực Chính phủ thảo luận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;;
- Các Bộ: TN&MT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 356/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu356/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2019
Ngày hiệu lực03/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(15/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 356/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 356/TB-VPCP 2019 kết luận Dự thảo Quyết định cơ chế thí điểm giao đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 356/TB-VPCP 2019 kết luận Dự thảo Quyết định cơ chế thí điểm giao đất
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu356/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành03/10/2019
        Ngày hiệu lực03/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (15/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 356/TB-VPCP 2019 kết luận Dự thảo Quyết định cơ chế thí điểm giao đất

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 356/TB-VPCP 2019 kết luận Dự thảo Quyết định cơ chế thí điểm giao đất

              • 03/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực